Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

550 gevallen van verborgen euthanasie met overdosis morfine

550 gevallen van verborgen euthanasie met overdosis morfine

Per jaar sterven er ongeveer 550 patiënten als gevolg van een overdosis morfine. Een vorm van euthanasie die in strijd is met de richtlijnen voor euthanasie en palliatieve sedatie. Dat concludeert hoogleraar Agnes van der Heide, hoogleraar besluitvorming rond het levenseinde van het Erasmus MC, in Nieuwsuur op basis van het landelijke Sterfgevallenonderzoek.

Deze verborgen vorm van euthanasie bracht Nieuwsuur vorig jaar december ook al aan het licht op basis van een vertrouwelijk rapport over het Ruwaard van Puttenziekenhuis. Uit de analyse van Van der Heide blijkt dat de praktijk in dit ziekenhuis niet uniek is. Zij stelt verder dat de gevallen ten onrechte niet gemeld zijn bij de euthanasie toetsingscommissie en dat er op deze manier sprake is van een uitholling van de euthanasiewet. Hoogleraar medische ethiek Hans van Delden benadrukt dat er vanuit de beroepsgroep duidelijk stelling moet worden genomen en dat hij niet verbaasd zou zijn als de officier van Justitie zich in de situatie zou mengen.

Onkunde van artsen

Cardioloog Marcel Daniël, woordvoerder van de Orde van Medisch Specialisten (OMS), vermoedt dat het grote aantal sterfgevallen door een overdosis morfine te verklaren is door onkunde van artsen over de richtlijnen op dit gebied. Uit onderzoeken blijkt dat een kwart van de medisch specialisten denkt dat morfine een goed middel is voor euthanasie en één derde denkt ten onrechte dat je stervende patiënten in diepe slaap mag brengen met alleen morfine. Ook blijkt uit het Sterfgevallenonderzoek dat niet alle gevallen van euthanasie gemeld worden. Onder medisch specialisten is het aantal gemelde gevallen met 54% zelfs het laagst. De OMS gaat leden actief wijzen op de bestaande richtlijnen en daarnaast zal er in de aanpak van de kennisachterstand een rol weggelegd zijn voor de verenigingen van anesthesisten en internisten.

Tuchtrecht

Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten: “Mocht morfine onjuist gebruikt worden, dan valt dat onder onjuist medisch handelen en zou daar tuchtrechtelijk tegen kunnen worden opgetreden. Het is aan de medische stand/artsen of de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) om hierop toe te zien." Het Ministerie van VWS stelt dat de evaluatie een belangrijk signaal afgeeft dat er een grijs gebied is tussen levensbeëindiging enerzijds en intensieve symptoombestrijding in de stervensfase anderzijds. Voor de zomer komt minister Edith Schippers van VWS met een reactie op het rapport.


Bronnen: Nieuwsuur en Medisch Contact

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons