Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

abcdeSIM als eerste serious game geaccrediteerd voor artsen

abcdeSIM als eerste serious game geaccrediteerd voor artsen

De serious game abcdeSIM heeft de E-learning Award 2013 gewonnen en is als eerste serious game in Nederland geaccrediteerd voor medisch specialisten en huisartsen. Daarmee is het de eerste game die als volwaardig opleidingsinstrument wordt gezien.  Het Erasmus MC ontwikkelde abcdeSIM.

De serious game is geaccrediteerd door de KNMG, het Nederlandse Huisarts Genootschap en de Nederlandse Internisten Vereniging. AbcdeSIM traint artsen bij het hanteren van de ABCDE-methode, waardoor zij beter getraind zijn als zij in aanraking komen met werkelijke patiënten.

ABCDE-methode

De ABCDE-methode is een wereldwijde standaard om de juiste prioriteiten in de behandeling van acuut zieke patiënten te stellen. ABCDE staat voor: Airway, Breathing, Circulation, Disability en Exposure. Door hier in de virtuele omgeving van de game onder tijdsdruk mee te oefenen, wordt er een uitdaging toegevoegd aan het herhalen en uiteindelijk het foutloos uitvoeren van de procedure. Het leren gaat dan automatisch; de speler ziet hoe de patiënt verandert tijdens het spelen en leert daarnaast van de uitgebreide feedback na afloop. AbcdeSIM is geïntegreerd in het zogeheten ABCDE-onderwijs voor alle artsen in opleiding in het Erasmus MC.

Fysiologisch model

Dr. Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit, internist acute geneeskunde-intensivist in het Erasmus MC, is bedenker en ontwikkelaar samen met projectleider drs. Mary Dankbaar, programmamanager e-learning. Klein Nagelvoort-Schuit: “Het is een heel realistisch spel. Alle omstandigheden – de handelingen, de geluiden, de beelden, de fysiologie van de patiënt, de stress – zijn nauwgezet nagebootst. Het is echt een primeur. Er bestaan wel simulaties en games voor bijvoorbeeld reanimatiedoeleinden, maar die zijn lang niet zo complex en ingenieus. We hebben een fysiologisch model van de mens waarin meer dan tweehonderd parameters zijn opgenomen. Bijzonder aan deze game is ook de techniek die erachter zit. Het is geen simulatie waarbij de aangeklikte opties verbonden zijn met een ‘goed’ of ‘fout’ code – je kunt verschillende strategieën volgen om hoog te scoren. Om de interactie tussen alle processen goed te kunnen simuleren zijn er natuurgetrouwe modellen ontwikkeld van de bloedsomloop, de longen en het effect van medicatie. Zo'n model in een game is uniek in de wereld. Het simuleert het pompen van het hart en berekent, synchroon met de acties van de speler, wat de bloeddruk is, het zuurstofgehalte en op een heel exact niveau welke invloed medicijnen hebben.”

Kostenbesparing

De game zal nooit de live training vervangen, maar kan die wel deels overnemen met een significante kostenbesparing tot gevolg. Daardoor beginnen de aios nu met een veel hoger aanvangsniveau, zodat de uren van de face-to-face training beter worden benut. De game is in eerste instantie bedoeld voor jonge dokters die beginnen in het Erasmus MC en huisartsen in opleiding voor zij stage lopen op een spoedeisende hulp.

Bron: Erasmus MC

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons