Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Acute ontstekingsreactie beschermt tegen ontwikkeling van chronische pijn

Acute ontstekingsreactie beschermt tegen ontwikkeling van chronische pijn

Chronische pijn kan zich ontwikkelen vanuit een acute pijntoestand. In een recent onderzoek is de overgang van acute naar chronische lage rugpijn en de invloed van pijnstillers daarop onderzocht. Daaruit bleek dat het behandelen van een acute ontstekingsreactie met anti-inflammatoire geneesmiddelen een negatief effect kan hebben op de langetermijnresultaten.

De mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de overgang van acute naar chronische pijn moeten nog worden opgehelderd. In de huidige studie richten de onderzoekers zich op het immuunsysteem met behulp van monsters van patiënten en diermodellen.

Onderzoek

De pathofysiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan de overgang van acute naar chronische lage rugpijn (LRP) werden onderzocht. Een transcriptoom-brede analyse in perifere immuuncellen van 98 humane deelnemers met acute LRP werd uitgevoerd waarbij de deelnemers gedurende drie maanden werden gevolgd. Veranderingen werden vergeleken tussen deelnemers bij wie de LRP na drie maanden verdwenen was en deelnemers bij wie de LRP aanhield.

In het dieronderzoek werden de dieren behandeld met een pijnstillende geneesmiddelen en onderworpen aan pijntesten.

Via klinische gegevens uit de UK Biobank (een grootschalige langlopende biobankstudie in het Verenigd Koninkrijk) werd ook bij mensen gekeken naar de impact van het gebruik van onstekingsremmers.

Resultaten

Uit de transcriptoom analyse kwam naar voren dat neutrofiele activatie-afhankelijke ontstekingsgenen verhoogd gereguleerd werden bij humane deelnemers die geen pijn meer hadden na drie maanden. Dit was niet zo bij de patiënten met persisterende pijn. De tijdelijke ontstekingsreactie leek te beschermen tegen de overgang naar chronische pijn.

Bij de pijntesten in muizen leidde een vroege behandeling met een steroïde of een niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID) tot verlengde pijn, ondanks het feit dat het op korte termijn pijnstillend werkte; een dergelijke verlenging werd niet waargenomen met andere pijnstillers. Depletie van neutrofielen vertraagde het verdwijnen van de pijn bij muizen. Perifere injectie van neutrofielen of S100A8/A9 eiwitten die normaal door neutrofielen worden vrijgemaakt, verhinderde de ontwikkeling van langdurige pijn geïnduceerd door een anti-inflammatoir geneesmiddel.

Tenslotte bleek uit klinische gegevens van menselijke proefpersonen die acute rugpijn rapporteerden dat het gebruik van ontstekingsremmers geassocieerd was met een verhoogd risico op persisterende pijn.

Conclusie

Het lijkt erop dat de acute ontstekingsreactie via neutrofiele activatie beschermt tegen de ontwikkeling van chronische pijn. Ondanks de pijnstillende werking in het beginstadium kan de behandeling van acute ontstekingen dus een averechts effect hebben op de langetermijnresultaten van mensen met LRP.


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referentie:
1.   Parisien M, et al. Sci Transl Med. 2022; https://doi.org/10.1126/scitranslmed.abj9954

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons