Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Adem inhouden beschermt hart borstkankerpatiënt tegen stralingsschade

Adem inhouden beschermt hart borstkankerpatiënt tegen stralingsschade

Patiënten die linkszijdig zijn bestraald voor borstkanker hebben een grotere kans op het ontstaan van hart- en vaatziekten. Mirjam Mast, onderzoeksmedewerkster in het Bronovo, toonde met haar promotieonderzoek aan dat de schade aan het hart te beperken is door diep in te ademen tijdens de radiotherapie.

Bij de Active Breathing Control (ABC)-techniek ontstaat er meer ruimte tussen het borstweefsel en het hart doordat het diafragma, en daarmee het hart, zich naar beneden verplaatst tijdens een inademing. Zo kunnen de röntgenstralen gerichter worden toegediend. Tijdens de behandeling krijgt de patiënt een neusklem op en ademt hij diep in door een buis terwijl hij op een scherm de gegevens van zijn eigen ademhaling kan volgen.

Als er voldoende lucht in de longen zit, wordt de buis afgesloten en begint de bestraling van het borstweefsel. Deze kan de patiënt zelf onderbreken om weer even lucht te halen door op een knop te drukken. Dit wordt herhaald totdat de totale bestralingsduurduur van twee tot drie minuten is behaald.

In het onderzoek werden 175 patiënten met linkszijdige borstkanker bestraald in combinatie met de ABC-techniek. Zo kon de stralingsdosis van de linker kransslagader met vijftig procent worden gereduceerd en liepen de coronaire arteriën minder schade op dan bij borstbestralingen zonder ademhalingstechniek. Bovendien neemt de procedure geen extra tijd in beslag afgezien van eenmalig één uur oefenen met ademhalen.

In haar proefschrift adviseert Mast “de ademhalingsgecontroleerde techniek toe te passen bij alle patiënten met linkszijdige borstkanker, zonder een leeftijdsgrens aan te houden of criteria te stellen aan de grootte van de te bestralen borst.”

Bronnen: Proefschrift Mirjam Mast, LUMC, Piccolo patiëntenmagazine MCH

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende wetenschap. 

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons