Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Adjunct-directeur NIVEL: “Geef ruimte voor succesvolle eHealth-implementatie”

Adjunct-directeur NIVEL: “Geef ruimte voor succesvolle eHealth-implementatie”

Tijdens de vierde editie van het Mobile Health-congres zijn de resultaten gepresenteerd van de eHealth-monitor 2015, waarin de potentiële meerwaarde van eHealth centraal staat. Het onderzoek dat door het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) en het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) werd uitgevoerd, werd als rapport uitgereikt aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid op 8 oktober 2015.

De stand van zaken op het gebied van eHealth in Nederland is gebaseerd op zeven onderwerpen: potentiële meerwaarde, gemak en service, zelfmanagement en online behandeling, zorg en ondersteuning thuis, online inzage in medische gegevens, elektronische dossiervoering van zorgverleners en elektronische communicatie tussen zorgverleners.

Onder 728 zorggebruikers, 844 artsen en 910 verpleegkundigen werd een vragenlijst afgenomen. Daarnaast namen zes zorgbestuurders en tien zorgverleners deel aan een online focusgroep. "De uitkomst was voor mij een positieve verrassing. 90 procent van de artsen geeft aan dat ze veel verwachten van eHealth, dat is een erg hoog percentage. Het opschalen van innovatie blijft alleen nog wel lastig", zegt dr. Lies van Gennep, directeur van het Nictiz.

Prof. ir. Ronald Friele, adjunct-directeur van het NIVEL, beaamt dat en vertelt dat er nog veel moet gebeuren. Vooral het sociale aspect in de ontwikkeling van eHealth mag niet worden vergeten. "Het gaat niet alleen maar om technologie, maar ook om mensen. De techniek moet kunnen worden toegepast in de praktijk van zorgverleners.” Volgens Friele moeten zorgverleners en patiënten de ruimte krijgen om eHealth te verkennen om de techniek succesvol te implementeren.

Voor een overzicht van de resultaten verwijzen we u graag naar de infographic en het rapport.

Bronnen: Mobile Health-congres 2015, Nictiz en NIVEL

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons