Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Aios van de Maand: “Artsen zouden meer politiek betrokken moeten zijn”

Aios van de Maand: “Artsen zouden meer politiek betrokken moeten zijn”

In de maand mei is Joost Aalberse de Aios van de Maand in MedZine. En op de valreep want Aalberse is per 3 juni officieel klaar met zijn opleiding tot huisarts. Voor zijn co-schappen ging hij eerst een jaar naar Australië om onderzoek te doen. De eerste jaren na de studie geneeskunde is hij onderzoek gaan doen aan het UMC Utrecht. Dat doet hij nu nog steeds. Drie jaar geleden begon Aalberse met de huisartsenopleiding. Dit jaar rond hij dat af en is hij ook klaar met zijn promotie onderzoek naar pinda-allergie.Australië
Aalberse brandt meteen los wanneer hem wordt gevraagd naar zijn tijd in Australië. “Ik deed onderzoek naar middenoorontsteking bij Aboriginals in het plaatsje ‘Kalgoorlie’, een ruig mijnstadje in het westen van Australië, in de buurt van Perth. Het viel me op dat er een ontzettend gefragmenteerd beeld van de Aboriginals heerst onder de blanke Australiërs en andersom is er sprake van veel wantrouwen van de Aboriginals richting de Australiërs."
 
“Er heerst veel discriminatie en is er een enorme kloof tussen de twee culturen”, zegt de aios. “Het gebrek aan vertrouwen bemoeilijkt het doen van onderzoek enorm. Ik had echter het geluk dat de hoofdonderzoekster getrouwd is met een Aboriginal. Via hen werd die gemeenschap en hun historie stukken toegankelijker voor mij”, aldus Aalberse.

Diversiteit
Dat is ook wat Aalberse het leuke vindt aan huisarts zijn. “Je komt met iedereen in aanraking. Ik wilde eerst kinderarts worden, maar tijdens mijn coschappen merkte ik dat ik de diversiteit miste. Ik miste de oudjes.” Als huisarts werkt Aalberse vanaf juni twee dagen per week in een jonge wijk in Hoorn, één dag in zijn huidige opleidingshuisartsenpraktijk in Osdorp en één dag in Amstelveen. Daarnaast gaat hij nog diensten draaien bij de huisartsenpost. “Dan kom je aan diversiteit niets te kort.”

Politiek
Sinds Australië is Aalberse ook meer gericht op politiek. “Een tijdje heb ik er met een vriend over gedacht een politieke partij op te richten: de links realisten. Maar goed, ik wil zo veel, dus voorlopig ligt dat plan nog even op de plank.” Wel vindt hij dat artsen meer politiek betrokken zouden moeten zijn. “Met een achtergrond in de zorg ben je toch in aanraking gekomen met verschillende culturen en kan je wat zorg betreft vanuit eigen ervaring spreken”, aldus Aalberse. Hij ziet zichzelf uiteindelijk dan ook wel de politiek in gaan. Aalberse: “Maar dan wel als man achter de schermen. Ik zie mezelf niet snel scherpe antwoorden geven in bijvoorbeeld de media. Ik heb meer tijd nodig voor uitspraken en wil met nuance spreken. In het politieke plaatje zou ik geschikter zijn om op de achtergrond te staan.”

De politiek zal nog wel 15 à 20 jaar moeten wachten op de komst van de aios. Aalberse: “Ik wil eerst lange tijd ervaring opdoen als huisarts en daarnaast verder gaan met onderzoek. In tegenstelling tot  vroeger is het nu goed mogelijk onderzoek te doen naast een baan als huisarts. Dat wil en ga ik nog wel één dag per week doen voorlopig. Onderzoek doen is mij altijd heel erg blijven trekken”, aldus de aios.

Pinda-allergie

Aalberse’s huidige onderzoek, voor zijn PhD, is naar pinda-allergie. “De huidige NHG-Standaard naar het diagnosticeren van pinda-allergie is niet accuraat genoeg”, vindt de aios. De standaard voor het diagnosticeren van voedsel allergie raadt het niet aan om bloedonderzoek te doen. Dit geeft volgens Aalberse te weinig ruimte aan de huisarts. “Een pinda bevat twaalf verschillende eiwitten en wanneer er een reactie van het immuunsysteem plaatsvindt op één of meerdere van die eiwitten is er sprake van pinda sensibilisatie. Op het moment wordt pinda-allergie gediagnosticeerd door te kijken of er een IgE-response van het immuunsysteem plaatsvindt. Belangrijk is echter dat een IgE response niet altijd tot klinische symptomen hoeft te leiden. Een belangrijke vraag in het onderzoek is hoe we beter kunnen voorspellen welke van de kinderen die IgE maken tegen pinda’s ook daadwerkelijk een klinische reactie krijgen als ze pinda’s eten. Ons onderzoek richt zich op de verschillende pinda-eiwitten en hoe je de fout negatieve en fout positieve uitkomst van de test zo klein mogelijk kan maken.

“Een goede diagnose is essentiel”, aldus de aios. “Je moet inzien dat pinda’s en pindasporen echt in van alles kunnen zitten. Het kind dat fout gediagnosticeerd is met pinda-allergie gaat dus een ontzettend complex dieet tegemoet. Er moeten veel voedselsoorten worden vermeden. Het effect van een foute diagnose is enorm en in de toekomst kunnen we dat hopelijk voorkomen.”

Huisartsenstandaard en politiek

Aalberse wil met zijn onderzoek een bijdrage leveren aan een betere pinda-allergie test. “Het lijkt me mooi om me, naast mijn werk als huisarts, met eigen onderzoek tegen de huisartsenstandaard aan te bemoeien. Ik wil in de toekomst misschien ook wel wat meer beleidstechnisch onderzoek doen in de huisartsgeneeskunde. Dan ga ik toch al wat meer richting de politiek.”

MedZine kiest maandelijks de Aios van de Maand. MedZine zet de aios in het zonnetje en vraagt hoe ze alle ballen in de lucht weten te houden.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons