Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Aios van de Maand: “Ik wil de stem van de aios duidelijk laten horen”

Aios van de Maand: “Ik wil de stem van de aios duidelijk laten horen”

De Aios van de Maand is Chella van der Post. Zij is in opleiding tot patholoog aan het Radboudumc in Nijmegen en vicevoorzitter van De Jonge Specialist. Haar interesse voor pathologisch onderzoek was al voor haar coschappen geboren. “Het mooiste is dat je microscopisch onderzoek kunt vertalen naar een diagnose”.

Imagoprobleem
Tijdens haar studie geneeskunde was Van der Post zoekende naar wat ze uiteindelijk wilde worden. Met een open mind begon ze aan haar wetenschappelijke stage bij de klinische genetica. “Ik deed toen onderzoek naar erfelijke darmkanker en zo kwam ik in aanraking met weefseldiagnostiek en de wereld van het lab. Daarna ben ik alsnog met een open houding mijn coschappen ingegaan, maar mijn interesse voor de pathologie bleef bestaan.”

In Nederland bestaan er ruim 450 pathologen, maar volgens Van der Post heerst er toch een imagoprobleem binnen het specialisme. “Veel mensen weten niet precies wat pathologie inhoudt. Iedereen denkt dat je de hele dag in de snijzaal staat om bijvoorbeeld obducties uit te voeren. Daarnaast is het natuurlijk zo dat de meeste studenten arts worden om direct met de patiënt in contact te staan, dus dan denk je al gauw aan beroepen als huisarts, internist, chirurg of kinderarts”.

Patiëntencontact
Zelf staat Van der Post niet direct in contact met de patiënt. Op de vraag of ze dat jammer vindt, zegt ze: “Ik mis momenteel niet het patiëntencontact binnen mijn opleiding. Het vak pathologie vind ik juist mooi omdat je wel degelijk een deel van de patiënt terugziet onder de microscoop. Deels ga ik wel om met patiënten, maar dat is een heel klein deel van ons vak. Ik heb vooral contact met mijn klinische collega’s.”

De aios noemt het aantrekkelijk dat het specialisme pathologie een brede opleiding is. “We moeten alle orgaansystemen en ziektebeelden kennen. We werken thematisch, wat wil zeggen dat we iedere drie maanden aan één of twee thema’s werken. We doen dan bijvoorbeeld drie maanden dermatopathologie waarbij we bijvoorbeeld veel naevi, ofwel moedervlekken, onderzoeken. Een groot deel van ons werk gaat over oncologisch gerichte vraagstellingen.”

Personalised medicine
De ontwikkelingen binnen de pathologie rondom oncologisch onderzoek volgen elkaar razendsnel op. Van der Post: “Er zijn steeds meer aanvullende therapieën voor kanker. Zoals je vroeger alleen de chemotherapie had, zijn er nu speciale therapieën ontwikkeld die gericht zijn op een afwijking in een gen. Wij onderzoeken eigenlijk de hele moleculaire diagnostiek erachter. Het is daarom ook zonde dat we met name het imago hebben van het snijden in overleden mensen, wat circa vijf procent van ons vak behelst.”

Medicijnen op maat, ofwel personalised medicine, staat hoog in het vaandel binnen de pathologie. “Hormoontherapie kan bijvoorbeeld steeds specifieker worden toegepast. Personalised medicine is eigenlijk iets wat door de behandelaar wordt gegeven, maar er wordt wel samen met de patholoog afgestemd over wat de test die gedaan is, inhoudt en wat de gevoeligheid van de test is en hoe betrouwbaar deze is. Vervolgens wordt er besloten welke therapie kan worden gegeven. Daardoor wordt ons vak ook klinischer.”

De Jonge Specialist
Naast haar opleiding tot patholoog is Van der Post ook nog vicevoorzitter van De Jonge Specialist, de vereniging die de belangen van de aios behartigt in Nederland. Ze wil de stem van de aios duidelijk laten horen en voert in haar functie een representatieve rol uit. “Ik zit veel bij andere bestuurders, zoals bij de Federatie van Medisch Specialisten en bij een vergadering van de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) om te kijken wat er speelt op het gebied van de medisch specialist en wat dat betekent voor onze achterban. Zelf heb ik eens per week ‘s avonds een vergadering in Utrecht en krijg ik dagelijks te maken met emails van aiossen en partners.” Per mei zal ze het voorzitterschap van Gabie de Jong overnemen.

Op de vraag hoe ze dit combineert met haar opleiding tot patholoog antwoordt ze besloten: “Dat zijn dingen die je goed moet afstemmen met je opleider. We worden hier competentiegericht opgeleid. Ik heb bij mijn opleiders aangegeven dat organisatie & management, dat daar onderdeel van is, één van de competenties is waar ik me graag in wil ontwikkelen zodat ik me breed kan oriënteren in het zorgveld.”

MedZine kiest maandelijks de Aios van de Maand. MedZine zet de aios in het zonnetje en vraagt hoe ze alle ballen in de lucht weten te houden.


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons