Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Alzheimereiwit vaker aanwezig bij hogeropgeleiden

Alzheimereiwit vaker aanwezig bij hogeropgeleiden

De ophoping van amyloïd in de hersenen is een vroeg teken van de ziekte van Alzheimer. Uit een grootschalig onderzoek van het VUmc Alzheimercentrum en het UMC+ Maastricht is nu gebleken dat deze plaques al bij tien procent van de gezonde vijftigjarigen meetbaar zijn. Daarnaast komen de eiwitophopingen vaker voor bij hogeropgeleiden. Het onderzoek werd gepubliceerd in JAMA.

Gegevens van ruim 10 duizend mensen uit 56 internationale onderzoekscentra werden geanalyseerd voor de twee publicaties van de Nederlandse onderzoeksgroepen. Zij toonden aan dat de eiwitophopingen in de hersenen al vroeg meetbaar zijn, zo’n twintig tot dertig jaar voor de eerste tekenen van de ziekte van Alzheimer. Bij gezonde vijftigjarigen betreft dat al tien procent en onder de gezonde negentigarigen heeft maar liefst 44 procent amyloïde plaques. “Je kunt echter niet stellen dat iedereen met deze eiwitophopingen ook daadwerkelijk de ziekte van Alzheimer krijgt”, aldus Pieter Jelle Visser, klinisch-epidemioloog in Maastricht en Amsterdam. “Het is een risicofactor, maar niet iedereen met de eiwitophopingen zal uiteindelijk dement worden.”

Verder was de verdeling van de Alzheimereiwitten onder de bevolking opvallend: deze kwamen vaker voor bij hogeropgeleiden. “Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de hersenen van hoger opgeleide mensen een grotere reservecapaciteit hebben, en dus meer schade van de eiwitophopingen kunnen doorstaan voordat ze daadwerkelijk klachten krijgen”, zegt Willemijn Jansen, een van de onderzoekers van het Maastricht UMC+.

Met de resultaten van deze studie kan verder onderzoek worden gedaan naar de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer, bij voorkeur middelen die al vroeg in het ziekteproces ingrijpen, nog voordat er permanente schade is ontstaan.

Bronnen: VUmc, UMC+ Maastricht, JAMA

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende wetenschap.


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons