Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Angst om verlies vrije artsenkeuze door wetsvoorstel Schippers

Angst om verlies vrije artsenkeuze door wetsvoorstel Schippers

De Tweede Kamer behandelt volgende week het wetsvoorstel van minister Schippers van VWS om artikel 13 uit de Zorgverzekeringswet te verwijderen, waardoor zorgverzekeraars meer mogelijkheden hebben om verzekerden te dwingen naar een behandelaar te gaan die wel onder contract staat. Dit voorstel stuit op veel verzet binnen de politieke partijen SGP en ChristenUnie, maar ook onder zorgondernemers en kenners van de zorgmarkt. Zij vrezen dat dit de zorgmarkt zal afsluiten voor toetreders.

Verzekeraars moeten nu nog driekwart van de kosten vergoeden die zijn gemaakt bij een niet-aangesloten dienstverlener, maar dit hoeft dan straks niet meer. Ook wil het kabinet de zogeheten restitutiepolis uit de basisverzekering halen. Zo’n polis geeft verzekerden het recht op vergoeding van de kosten van een behandeling, los van de vraag of er een contract is of niet. Het kabinet is ervan overtuigd dat de kwaliteit van zorg en de kostenbeheersing verbeteren, als verzekerden meer gebruikmaken van de zorg die de verzekeraar speciaal voor ze inkoopt. Het wetsvoorstel van Schippers kan rekenen op de steun van een Kamermeerderheid. In het regeerakkoord staat dat zorg uit het basispakket alleen nog wordt vergoed als verzekeraars contracten hebben gesloten met de betreffende zorgverlener. Wie een vrije artsenkeuze wil behouden, moet zich aanvullend verzekeren.

Aysel Erbudak geschorst om onderhandelingen Achmea

De SGP, ChristenUnie en ook het CDA, de PVV en D66, zijn bang dat het recht van de burger om zijn eigen arts te kiezen met de wetswijziging in het geding komt. "Het is niet acceptabel dat patiënten geen zorg meer kunnen ontvangen van een zorgverlener waarmee hij of zij al jarenlang een langdurige behandel- en vertrouwensrelatie heeft opgebouwd", zegt SGP-leider Kees van der Staaij. Met de wetswijziging zou ook de kwestie rond Achmea en het Slotervaartziekenhuis in een ander daglicht komen te staan. Nu zorgt de huidige Zorgverzekeringswet er nog voor dat Achmea moet betalen, ook al ontbreekt een contract. Met de wijziging zou dat niet meer hoeven. De Raad van Bestuur van het Slotervaartziekenhuis zojuist bestuursvoorzitter Aysel Erbudak geschorst. Dat bevestigt een voorlichter van het ziekenhuis aan BNR. Arbudak moet voorlopig thuis blijven omdat ze zonder overleg binnen het ziekenhuis met onder andere Achmea heeft onderhandeld over de inkoop van zorg. Verdere informatie omtrent de schorsing van Erbudak volgt nog.

Minder vernieuwing in de zorg

Zorgondernemer Loek Winter, eigenaar van een aantal zelfstandige klinieken en het ziekenhuis in Lelystad, zegt in het FD bang te zijn dat voor vernieuwing in de zorg straks geen plek meer is. Zorgverzekeraars hebben volgens hem geen tijd en nog te weinig zorginhoudelijke kennis om ieder initiatief op prijs en kwaliteit te beoordelen. “Ze willen nu vooral snel contracteren, dus inhoudelijk zijn de afspraken praktisch gelijk aan die van vorig jaar.” De zorgen van Winter worden gedeeld door zorgaanbieders en hun brancheorganisaties, die brandbrieven hebben gestuurd naar de Tweede Kamer. De branchevereniging van zelfstandige klinieken (ZKN) stelt dat de zorgverzekeraars weinig oog hebben voor de in omzet kleinere klinieken, mogelijk omdat ze vooral druk zijn met het contracteren van de veel grotere ziekenhuizen.

Bronnen: FD, Mednet en Medisch Contact

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons