Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Bucket list

Bucket list

Het is april en ik vraag jou wat er nog op jouw Bucket list staat. Jij kijkt mij aan en zegt 'die heb ik niet, ik heb alles wat ik wil hebben. Ik heb een prachtige vrouw, kinderen en een rijk sociaal leven'. We zijn op een rugsymposium en hebben ons afgezonderd met als doel te vergaderen hoe we de zorg voor de rugpijn patiënt kunnen verbeteren. Jij ziet er moe uit. De zorg voor deze groep moet en kan beter!

Er zijn zoveel veranderingen gaande; de NHG standaard is dit jaar veranderd, hierdoor zullen de verwijsstromen van de eerste naar de tweede lijn veranderen en zullen we in de tweede lijn voornamelijk gericht moeten zijn op het uitsluiten van 'red flags'. De interventies door de anesthesiologie worden niet meer vergoed door verzekeringen, dus ook dit zorgpad is veranderd. Op 1 april dit jaar konden wij vieren dat de zorgstandaard chronische pijn gelanceerd is. Jij was de voorzitter van deze werkgroep. De zorgstandaard geeft een mooi beeld van hoe we de zorg rondom de chronische pijnpatiënt moeten organiseren. We zouden voor de zorg van de rugpatiënt gebruik kunnen maken van de stepped care (door jullie duidelijk beschreven in de zorgstandaard), we moeten integraal samenwerken, de zorg goed coördineren en natuurlijk goede informatie geven aan de patiënt.

Preventie en inventarisatie van risicoprofielen zijn van groot belang. De vergadering is goed, we spreken met passie en denken in mogelijkheden. We zijn hoopvol dat we de beoogde subsidie zullen krijgen. Ik vraag je hoe gaat het met jou. Je zegt 'comme ci comme ca, de nachten zijn moeilijk, maar ik mag niet klagen'. Jij hebt pijn, maar je klaagt niet. We spreken over de Pijn Alliantie in Nederland (P.A.i.N). Hoe fantastisch het is dat we een landelijk platform hebben gecreëerd voor chronische pijn. En dit samen met medici, paramedici en natuurlijk de patiënt! Hier draait het allemaal om. De rest van de groep schuift aan en we maken een goede opzet. Het voelt goed om samen te werken. Jij hebt een tijd geleden vriendschap gesloten met onze afdeling chronische pijn. Meerdere malen stapte jij op de motor om te vergaderen met ons in Maastricht. Naast de warme banden met Maastricht heb jij die in het hele land. We zijn klaar en gaan naar huis. Roberto, bedankt voor al jouw input, vriendschap, positivisme! Wij gaan “jouw” zorgstandaard landelijk implementeren, die was je vergeten te benoemen in je bucket list. We missen jou!

Dr. Brigitte Brouwer is neuroloog in het Maastricht UMC+ en lid van de Nederlandse Werkgroep Pijn (NWP), een subvereniging van Nederlandse Vereniging voor Neurologie. De NWP stelt zich ten doelt om de kennis over chronische pijn bij  artsen in opleiding te verbreden.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons