Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Cardiale sympathische denervatie gelinkt aan dysfagie bij de ziekte van Parkinson

Cardiale sympathische denervatie gelinkt aan dysfagie bij de ziekte van Parkinson

Een recent onderzoek wijst uit dat aanwezigheid en ernst van dysfagie bij mensen met de ziekte van Parkinson (PD) kan worden geassocieerd met de disfunctie van zenuwen welke het hart aansturen als onderdeel van het autonome of onvrijwillige zenuwstelsel. De resultaten zijn gepubliceerd in Frontiers in Neurology.

Dysfagie is een belangrijk niet-motorisch symptoom dat nauw samenhangt met de kwaliteit van leven en sterfte bij de ziekte van Parkinson (PD). De pathofysiologie van dysfagie bij PD blijft echter onduidelijk. In het huidige onderzoek is gekeken of het optreden van dysfagie gerelateerd kon worden aan sympathische degeneratie.

Methode

Patiënten met PD (n=27) werden verdeeld over twee groepen (PD met dysfagie en PD zonder dysfagie) aan de hand van de Swallowing Disturbance Questionnaire (SDQ)-score. De onderzoekers vergeleken klinische kenmerken en bevindingen van videofluoroscopisch slikonderzoek (VFSS). Bij het slikonderzoek markeren hogere videofluoroscopische dysfagie scores (VDS scores) dysfagie. Ook parameters van cardiale MIBG-scintigrafie werden vergeleken. Bij de MIBG-scintigrafie werden twee scans gemaakt; 15 minuten (vroeg) en vier uur (laat) na injectie met MIBG-I123. De zogenaamde H/M-opnamewaarde werd bepaald aan de hand van de ratio tussen de opname van radioactieve MIBG-hartneuronen en de neuronen in het mediastinum. Lagere waarden weerspiegelen een verminderde neuronale functie.

Hypothese

De onderzoekers veronderstelde dat cardiale MIBG-scintigrafie bij patiënten met dysfagie lagere waarden zou opleveren dan die bij PD-patiënten zonder dysfagie. Dit dan als dysfagie bij PD de pathofysiologie van adrenerge en cholinerge niet-motorische symptomen deelt en dat, als dat zo is, cardiale MIBG-scintigrafie een van de klinische voorspellers van PD-gerelateerde dysfagie zou zijn.

Resultaten

De gemiddelde vroege en late H/M ratio's waren significant lager in de PD met dysfagie groep dan die in de PD zonder dysfagie groep (1,39±0,21 vs 1,86±0,21, p<0,01; 1,26±0,18 vs 1,82±0,29, p <0,01). In de correlatieanalyse waren zowel de vroege als de late H/M-ratio’s negatief gecorreleerd met de SDQ-score en de totale VDS-score (r=-0,65, p<0,01; r=-0,53, p<0,01; r=-0,65, p<0,01, r=-0,58, p<0,01).

Conclusie

Volgens de onderzoekers bevestigen de resultaten dat cardiale sympathische denervatie mogelijk geassocieerd is met de aanwezigheid en ernst van dysfagie. Deze bevinding wijst erop dat dysfagie bij PD geassocieerd kan zijn met een non-dopaminerg mechanisme.

Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referentie:
1. Youn J, et al. Front. Neurol. 2022; https://doi.org/10.3389/fneur.2022.1010006

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons