Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Congresverslag: de UEGW - Toenemende incidentie van colorectaalcarcinoom onder jongvolwassenen in Eu

Congresverslag: de UEGW - Toenemende incidentie van colorectaalcarcinoom onder jongvolwassenen in Eu

Van 20 tot 24 oktober vindt in Wenen de United European Gastroenterology Week plaats. MedZine is aanwezig en doet verslag van de laatste ontwikkelingen binnen de gastro-enterologie.

De incidentie van colorectaalcarcinoom (CRC) onder jongvolwassenen in Europa neemt behoorlijk toe, liet dr. Fanny Vuik (Erasmus MC Rotterdam) weten tijdens de United European Gastroenterology Week in Wenen. In de leeftijd van 20-39 jaar steeg de incidentie vanaf 2005 jaarlijks met 4,9%.

In Noord-Amerika neemt de incidentie van CRC onder volwassenen ouder dan 50 geleidelijk af, maar onder jongvolwassenen lijkt CRC aan een opmars bezig. Voor Europa waren gegevens over de incidentie van CRC onder jongvolwassenen nog niet beschikbaar. Daarom hebben Vuik en collega’s de trends in incidentie onder jongvolwassenen in de Europese Unie van de afgelopen 25 jaar onderzocht. Hiervoor gebruikten zij de gegevens van nationale kankerregisters uit 20 verschillende Europese landen. Jongvolwassenen, gedefinieerd als volwassenen tussen 20 en 49 jaar, met colon- of rectumkanker werden geïncludeerd.

De onderzoekers vonden dat onder jongvolwassenen van 20-39 jaar de incidentie van CRC sinds 2005 jaarlijks met 4,9% toenam. Voor mannen nam de incidentie van 1990 tot 2010 toe met 2,2% per jaar en van 2010 tot 2016 zelfs met 7,3% per jaar. Bij vrouwen was de jaarlijkse toename 1,5% tussen 1990 en 2008. Tussen 2008 en 2016 lag de jaarlijkse toename met 8,9% nog hoger dan bij de mannen. Bij volwassenen in de leeftijd van 40-49 jaar neemt de incidentie van CRC sinds 2002 jaarlijks toe met 2,2%.

Vuik: “De gegevens over de incidentie van CRC onder jongvolwassenen waren tot voor kort schaars, en het is zorgwekkend dergelijke toenames te zien.” Het is nog onduidelijk waar deze stijging precies vandaan komt, maar het zou te maken kunnen hebben met een zittende leefstijl, obesitas en slechte voedingsgewoontes – bekende risicofactoren voor CRC, aldus de onderzoekster.

Vuik FER, et al. UEGWeek 2018; abstr OP292.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons