Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

De zin en onzin van vitamine D-suppletie: ditmaal in verband met ‘wheezing’

De zin en onzin van vitamine D-suppletie: ditmaal in verband met ‘wheezing’

Al decennia wordt gediscussieerd over de zin en onzin van vitamine D-suppletie bij allerlei aandoeningen. Vitamine D mag dan aantoonbaar een rol spelen bij de ontwikkeling van rachitis en osteoporose, de relatie met andere aandoeningen zoals ‘wheezing’ (piepende ademhaling) en astma is nog lang niet helder. Er is een aangetoonde associatie tussen beide, maar in hoeverre het helpt om met vitamine D-interventies het risico op wheezing/astma te verminderen is nog altijd punt van discussie. Een recent opiniestuk schept hier nog eens licht op.

De associatie van vitamine D met respiratoire aandoeningen is allesbehalve nieuw – al 100 jaar geleden werd gerept over de potentiële voordelen van vitamine D-suppletie om obstructieve luchtwegaandoeningen te voorkomen. Een onderwerp van interesse, omdat vitamine D-metabolieten betrokken zijn bij het opreguleren van anti-inflammatoire pathways en het downreguleren van moleculen die immuun- en inflammatoire cellen activeren. Echter, ondanks deze inspanningen zijn er maar weinig geschikte klinische trials uitgevoerd die hebben aangetoond dat vitamine D-suppletie daadwerkelijk voordeel heeft voor het risico op het ontwikkelen van luchtwegaandoeningen.

Een grote studie in 300 premature zuigelingen met een donkere huidskleur (geboren bij amenorroeduur 28-37 weken), die door de prematuriteit een verhoogd risico hadden op wheezing, toonde dat na 12 maanden de kinderen met vitamine D-suppletie een verminderd risico hadden op wheezing dan de groep met een gelimiteerde vitamine D-intake (relatief risico 0.66 [95%BI 0.47-0.94]).

De resultaten van deze grote studie contrasteren met andere studies die in JAMA werden gepubliceerd, al was de opzet niet helemaal vergelijkbaar. Twee studies waarbij vitamine D-suppletie aan de zwangere moeders werd toegediend in plaats van aan de zuigelingen lieten geen verschil zien met een controlegroep wat betreft prevalentie van wheezing bij de kinderen in de eerste 3 jaar van hun leven. Wel was het absolute verschil in prevalentie van wheezing en astma het grootst in de eerste twee levensjaren, hetgeen mogelijk suggereert dat er een uitwaseffect te zien was van de prenatale vitamine D-suppletie. Dit zou kunnen betekenen dat zuigelingen mogelijk wel voordelen zouden hebben gehad als de vitaminesuppletie was gecontinueerd na de geboorte.

De auteur van dit opiniestuk concludeert dat een groot stuk van de onduidelijkheid omtrent de waarde van vitamine D-suppletie bij zuigelingen ligt in de timing: is het voordeliger om prenataal of juist postnataal te suppleren? Het opnieuw aanzwengelen van de vitamine D-discussie is wel belangrijk stelt hij, omdat de belasting en kosten van vitamine D-suppletie verwaarloosbaar zijn wanneer hiermee de prevalentie van luchtwegaandoeningen omlaag gebracht kan worden. De discussie zal dus zeker nog doorgevoerd gaan en moeten worden.

Door: Judith Cohen

Bron: Greer FR. Prenatal vs Infant Vitamin D Supplementation and the Risk of Wheezing in Childhood. JAMA 2018;319(20):2081-2082.

Link: https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2681720?utm_source=linkedin&utm_campaign=content-shareicons&utm_content=article_engagement&utm_medium=social&utm_term=052818#.WwvdBYg8KsY.linkedin

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons