Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Doorbraken in Parkinson en influenza onderzoek

Doorbraken in Parkinson en influenza onderzoek

MedZine besteed deze week aandacht aan twee recent gepubliceerde onderzoeken. Ten eerste een publicatie in Cell, gedaan door onderzoekers van het John Hopkin’s Institute for Cell Engineering. De celbiologen uit Baltimore (USA) deden baanbrekend onderzoek naar het mechanisme achter het ontstaan van de ziekte van Parkinson door een mutatie in LRRK2. Ten tweede besteden we aandacht aan een artikel in Immunity, een onderzoek gedaan door wetenschappers van de McGill universiteit in Montreal. De onderzoekers toonden aan dat remming van prostaglandine E2 de overlevingskansen in muizen aanzienlijk vergrootte na infectie met, een voorheen dodelijke dosis van, het influenza A virus.

Neurodegeneratie door LRRK2 opgehelderd


Martin en collega’s beschrijven het mechanisme achter de ziekte van Parkinson door mutatie in het leucine-rich kinase 2 (LRRK2) gen. De onderzoekers toonden voor het eerst aan dat gemuteerd LRRK2 zorgt voor fosforylering van het ribosomale eiwit s15. Hierdoor ontstaat er eiwitophoping in de neuronen van de substantia nigra. Dit heeft celdood van de dopamine producerende neuronen die zich daar bevinden tot gevolg. Dit kan een oorzaak zijn van Parkinson.

Het is al langer duidelijk dat gemuteerd LRRK2 een rol speelt in de neurodegeneratie die door de ziekte van Parkinson ontstaat. De onderzoekers hebben nu het mechanisme hierachter opgehelderd. Als LRRK2 gemuteerd is (G2019S) wordt s15 overmatig gefosforyleerd, wat weer zorgt voor overmatige eiwitproductie. De ophoping van eiwitten veroorzaakt celdood van neuronen.

LRRK2 mutaties zijn bekend als oorzaak van Parkinson en zorgen in sommige bevolkingsgroepen voor 40 procent van de gevallen van Parkinson. Door het mechanisme hierachter te achterhalen, worden nieuwe aangrijpingspunten voor therapie duidelijk en dit biedt kansen voor de ontwikkeling van nieuwe Parkinson-medicatie.

Influenza en PGE2


Coulombe en collega’s deden onderzoek naar de rol van prostaglandine E2 (PGE2) in de immuunreactie tegen het influenza A virus (IAV). Onderzoekers kwamen op het idee de rol van PGE2 verder te bekijken door de ontstekingsremmende functie van aspirine. Aspirine beïnvloedt PGE2 waardes. Er werd aangetoond dat de infectie met IAV verhoogde PGE2 waardes tot gevolg heeft. PGE2 zorgt ervoor dat er minder macrofagen naar de longen gaan. Bovendien wordt de interferon productie en apoptose van geïnfecteerde macrofagen geremd. Ook worden T-cel-gemedieerde immuniteit geremd doordat de antigenpresentatie door macrofagen wordt geremd. Dit kan infectie met IAV dodelijk maken.

Griepepidemieën veroorzaken, ondanks grootschalige pogingen tot vaccinatie, elk jaar wereldwijd miljoenen slachtoffers. Maziar Divangahi, hoofdauteur van het artikel, denkt dat omdat er al prostaglandine remmers op de markt zijn, er snel een klinische transitie tot een werkzaam middel kan worden gemaakt met behulp van de resultaten van zijn onderzoek. De resultaten kunnen volgens hem ook een rol spelen in de behandeling van infectie met andere influenza vormen en misschien zelfs andere virussen.

Bronnen: Cell en Immunity

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons