Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Eindelijk een handleiding voor step-downbeleid bij astma

Eindelijk een handleiding voor step-downbeleid bij astma

Recent heeft de American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) een zogeheten ‘yardstick’ gepubliceerd in de Annals of Allergy, Asthma & Immunology: een handleiding met aanbevelingen, in dit geval om een handvat te bieden bij het toepassen van step-down beleid bij astmabehandeling.

Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van astma definiëren duidelijk de behandelstappen die gevolgd dienen te worden voor het behalen van optimale astmacontrole bij een zo laag mogelijke hoeveelheid onderhoudsmedicatie. Er bestaan al yardsticks voor een step-upbehandeling, waarin uitgebreid het hoe en waarom van de step-upbehandeling besproken wordt. Voor step-down bestond dit nog niet. Wel worden in de literatuur verschillende step-downstrategieën besproken, maar onduidelijk was hoe de juiste patiënten voor step-down kunnen worden geïdentificeerd, evenals hoe de step-down uit te voeren.

Onderzoekers aangesloten bij het ACAAI hebben hierom een nieuwe handleiding geschreven, gebaseerd op de controlestappen van de astmarichtlijnen, beschikbare literatuur en eigen klinische expertise.

In de yardstick bespreken zij de opties voor de aanpak van een step-downbeleid vanuit elke mate van astmacontrole en met elke mogelijke combinatie van medicatie. Ook laat de handleiding zien wat belangrijke factoren zijn voor het al dan niet overwegen van een step-downadvies, dat wil zeggen:  de identificatie van patiënten bij wie een step-downstrategie aangewezen is.

Een juist moment voor step-down kan zijn:

  • Heroverweging van de huidige diagnose astma
  • Vermindering van (mogelijke) bijwerkingen van astmamedicatie
  • Wens van patiënt en familie
  • Verminderen van de bezwaren die kleven aan gebruik van medicatie (denk aan: tijd nemen om medicatie te gebruiken, het moeten onthouden dagelijks medicatie te nemen, medicatie moeten innemen op kantoor of school)
  • Kostenverlaging bij de astmabehandeling
  • Vereenvoudigen van behandeling en hiermee verbeteren van therapietrouw

Een niet-juist moment voor step-down is wanneer:

  • Vermindering van medicatie kan leiden tot een toegenomen risico op astma-exacerbatie of afname van astmacontrole
  • Er onduidelijk bestaat of de patiënt daadwerkelijk de medicatie als voorgeschreven gebruikt
  • Een seizoensgebonden onderhoudsbehandeling noodzakelijk is

De auteurs van de yardstick stellen dat hiermee nu voor het eerst een houvast is geboden bij het starten van een step-down in de astmabehandeling. Een kanttekening die zij hierbij plaatsen is dat de beschikbare data in de literatuur niet altijd toereikend zijn. Zij zouden graag studies zien die prospectief de aanbevelingen in deze yardstick evalueren zowel op korte als op lange termijn. Desalniettemin – in het geval u een step-down overweegt - loont het zeker om een blik op dit document te werpen. Voor elke combinatie van behandeling en elke mate van astmacontrole zijn een aantal opties beschikbaar om de step-down goed aan te pakken.

Door: Judith Cohen

Bron: Chipps BE et al. The Asthma Controller Step-down Yardstick. Annals of Allergy, Asthma & Immunology 2018 Dec 12. Epub ahead of Print.

Link naar artikel

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons