Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Eiwit geassocieerd met hart- en vaatziekten beschermt mogelijk tegen hersenbeschadiging

Eiwit geassocieerd met hart- en vaatziekten beschermt mogelijk tegen hersenbeschadiging

Onderzoekers hebben ontdekt dat een normaal eiwit, welke in verband wordt gebracht met een verlaagde kans op hart- en vaatziekten, ook beschermt tegen alzheimer-achtige schade bij muizen. Dit leidt mogelijk tot nieuwe manieren waarmee hersenschade en cognitieve achteruitgang bij mensen met Alzheimer kan worden vertraagd of gestopt. De bevindingen zijn recentelijk gepubliceerd in Neuron.

Alzheimer is een neurodegeneratieve hersenaandoening en heeft een langzaam ziekteverloop. Het is de meest voorkomende vorm van dementie; ongeveer 70% van de dementerenden heeft de ziekte van Alzheimer. De aandoening kan zich al twee decennia of langer in de hersenen hebben ontwikkeld, alvorens mensen last krijgen van de eerste symptomen. Hersenweefsel heeft dan al schade opgelopen.
Alzheimer begint met het geleidelijk opstapelen van amyloïde plaques (amyloïdose). Na vele jaren beginnen tau-eiwitten vervolgens kluwens (tangles) te vormen. Deze zijn toxisch voor de neuronen. De kluwens worden meetbaar vlak voor de symptomen tevoorschijn komen en de ziekte begint te verergeren. Dit is de degeneratieve fase. Verder kunnen geactiveerde microgliacellen, de afweercellen in de hersenen, neuraal weefsel beschadigen in hun ijver om ongewenst materiaal op te ruimen. Eerder werd door de onderzoekers al aangetoond dat Apolipoproteïne E (apoE) de tau-gemedieerde degeneratie in de hersenen stimuleert door het activeren van microgliacellen.3 Het apoE-gen blijkt de sterkste genetische risicofactor voor de ziekte van Alzheimer te zijn.

Link tussen hart- en hersengezondheid

Hypercholesterolemie is onderdeel van een groep van aandoeningen die gezamenlijk hyperlipidemieën worden genoemd. Een hoog cholesterolgehalte in het bloed verhoogt het risico op hart- en vaatziekten door slagaderverkalking (atherosclerose). Als therapie worden middelen ingezet die gedeeltelijk werken door het verhogen van de aanwezigheid van het eiwit; low-density lipoprotein receptor (LDL-receptor). Low-density lipoprotein (LDR of lage-dichtheid lipoproteïne) bindt aan deze LDL-receptor en wordt weggevangen uit het bloed.
Het eerder genoemde apoE wordt gelinkt aan het cholesterol metabolisme. Een hoog cholesterolgehalte in het bloed wordt daarnaast ook weer in verband gebracht met een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer, hoewel de precieze aard van het verband onduidelijk is.
De beredenering voor het huidige onderzoek is dat hogere niveaus van de LDL-receptor de schade veroorzaakt door apoE gedeeltelijk beperken door te binden aan apoE en door het af te breken. Meer LDL-receptoren in de hersenen zouden verder apoE uit de vloeistof rond de hersencellen moeten wegtrekken en de schade nog verder moeten beperken.

Onderzoek

Vier groepen muizen werden bij deze studie onderzocht. Eén groep bestond uit muizen die aanleg hadden om Alzheimer-achtige neurodegeneratie te ontwikkelen, omdat ze genetisch waren gemodificeerd om tau-afzettingen in de hersenen te ontwikkelen (tau-muizen), vergelijkbaar met mensen met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. De onderzoekers kruisten vervolgens deze tau-muizen met muizen die genetisch gemodificeerd waren om hoge niveaus LDL-receptoren in hun hersenen tot expressie te brengen. De daaruit voortkomende nakomelingen hadden hoge niveaus van de LDL-receptor en een neiging tot het ontwikkelen van Alzheimer-achtige hersenbeschadigingen tegen de tijd dat ze negen maanden oud waren, wat vergelijkbaar is met middelbare leeftijd bij een persoon. Daarnaast werden normale muizen gebruikt.
Vervolgens vergeleken de onderzoekers de hersenen van alle de vier de groepen op negen maanden leeftijd: normale muizen, tau-muizen, muizen met een hoog gehalte aan de LDL-receptoren, en tau-muizen met een hoog gehalte aan de LDL-receptoren. 

Resultaten

Op negen maanden hadden normale muizen en muizen met een hoog gehalte aan de LDL-receptoren gezonde hersenen. Bij de hersenen van de tau-muizen was sprake van ernstige hersenatrofie en neurologische schade. De hersenen van de tau-muizen met een hoog gehalte aan de LDL-receptoren waren in veel betere conditie. Ze hadden aanzienlijk minder hersenatrofie en -beschadiging, hun niveaus van bepaalde vormen van het tau-eiwit en apoE waren aanzienlijk lager, en hun microgliacellen waren omgezet naar een minder schadelijke stand.

Conclusie

Het verhogen van het LDL-receptor eiwit in de hersenen vermindert neurodegeneratie en beschermt tegen beschadiging. Dit is volgens de onderzoekers misschien een manier om cognitieve achteruitgang te vertragen of te stoppen. Oftewel, de LDL-receptor kan gezien worden als een potentieel therapeutisch doelwit voor dementie.
Statines en PCSK9-remmers worden nu op grote schaal voorgeschreven voor hart- en vaatziekten. Ze zijn in staat de LDL-receptor niveaus in de lever en sommige andere weefsels verhogen. Het is niet bekend of ze de LDL-receptorniveaus in de hersenen beïnvloeden.


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1. Persbericht Washington University School of Medicine in St. Louis van 21 juni 2021. Protein linked to heart health, disease a potential therapeutic target for dementia. Verkregen via https://medicine.wustl.edu/news/protein-linked-to-heart-health-disease-idd-as-potential-therapeutic-target-for-dementia/, op [24-06-2021]
2. Shi Y, Andhey PS, Ising C, Wang K, Snipes LL, Boyer K, et al. Overexpressing low-density lipoprotein receptor reduces tau-associated neurodegeneration in relation to apoE-linked mechanisms. Neuron. 2021; https://doi.org/10.1016/j.neuron.2021.05.034 
3. Shi Y, Manis M, Long J, Wang K, Sullivan PM, Remolina Serrano J, et al. Microglia drive APOE-dependent neurodegeneration in a tauopathy mouse model. 2019; https://doi.org/10.1084/jem.20190980

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons