Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

ERS Congres: Therapietrouw van astmapatiënten moeilijk in kaart te brengen

ERS Congres: Therapietrouw van astmapatiënten moeilijk in kaart te brengen

Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat kinderen met een goede therapietrouw vaker een voorgeschiedenis van ernstige astmaexacerbaties hebben dan kinderen met een slechte therapietrouw. Deze uitkomsten gaan tegen de verwachtingen in, omdat een goede therapietrouw tegen astmaexacerbaties zou beschermen. Het onderzoek van Marjolein Engelkes, arts-onderzoeker aan het Erasmus MC, werd zondag 27 september 2015 gepresenteerd op het European Respiratory Society Congress.

Hoewel de uitkomsten van het onderzoek niet overeenkomen met de bevindingen uit een onlangs in het European Respiratory Journal gepubliceerd literatuuroverzicht, is er volgens Engelkes een verklaring: “Kinderen met ernstige astma hebben chronische medicatie nodig om hun astma onder controle te houden, maar hebben ook per definitie een hoger risico op ernstige astmaexacerbaties. Bovendien ligt het er aan hoe je adherentie berekent.” In het huidige onderzoek werd de Medication Possession Rate (MPR) gebruikt, waarbij het aantal dagen dat de patiënt medicatie inneemt, wordt gedeeld door het aantal dagen van de follow-up. Dit is een standaardmaat voor adherentie die in de literatuur vaak wordt gebruikt.

Met deze berekening worden mensen die alleen corticosteroïden innemen als ze klachten hebben echter als zeer therapieontrouw ingeschaald. Engelkes meent: “Je zou eigenlijk beter kunnen kijken naar gebruikspatronen dan naar de MPR.” Daarvoor zou een hele nieuwe analysemethode nodig zijn, die erkent dat patiënten die alleen in een bepaalde periode astmamedicatie gebruiken toch adherent zijn.

Op de vraag hoe de relatie tussen therapietrouw en astmaexacerbaties volgens haar zit, antwoordt Engelkes: “Ik denk dat je verschillende typen patiënten in een onderzoek hebt die wel of niet therapietrouw zijn, waarbij het onderscheid tussen patiënten met gecontroleerde en ongecontroleerde astma belangrijk is. Dus als je de patiënten die enkel tijdens één seizoen medicatie nodig hebben ook onder de therapietrouwe mensen schaart, zou de uitkomst waarschijnlijk meer in de richting van voorgaande studies uitvallen, namelijk dat mensen met een slechte therapietrouw een hoger risico op astmaexacerbaties hebben.”

Bron: ERS


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons