Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

ESMO 2014: borstkankermedicijn laat “ongeëvenaarde” resultaten in overleving zien

ESMO 2014: borstkankermedicijn laat “ongeëvenaarde” resultaten in overleving zien

Op het jaarlijkse congres van de European Society for Medical Oncology (ESMO) zijn de resultaten gepresenteerd van een langlopend onderzoek naar een nieuwe behandeling bij een agressieve vorm van borstkanker. De definitieve resultaten van de CLEOPATRA-studie laten zien dat met een nieuw behandelregime de algemene overleving bij HER2-positieve borstkanker wordt verlengd met meer dan vijftien maanden. Voor patiënten met deze agressieve vorm van kanker, goed voor ongeveer een kwart van alle borstkankerpatiënten, is dat hoopgevend nieuws.

In de CLEOPATRA-studie werden meer dan achthonderd vrouwen geïncludeerd die leden aan uitgezaaide HER2-positieve borstkanker. De ene groep kreeg de standaardbehandeling van Herceptin (trastuzumab) in combinatie met het cytostaticum Docetaxel. De andere groep kreeg naast deze standaardbehandeling het nieuwe middel Perjeta (pertuzumab) toegediend. Het combineren van Herceptin met Perjeta en Docetaxel resulteerde in een gemiddelde overlevingstijd van 56,5 maanden vergeleken met 40,8 maanden voor de groep die de standaardtherapie ontving.

Perjeta en Herceptin zijn zogenaamde monoclonale antilichamen. Ze binden aan de HER2-receptor, die kenmerkend is voor tumorcellen bij HER2-positieve borstkanker en zorgt voor overmatige celgroei en een kenmerkend agressief ziektebeeld. De binding tussen receptor en antilichaam remt de overexpressie van HER2 en zorgt uiteindelijk voor onderdrukking van de tumorgroei.

Volgens een van de onderzoekers, dr. Sandra Swain van het Washington Hospital Center (VS), zijn de resultaten “ongeëvenaard in het onderzoek bij uitgezaaide borstkanker”. Volgens oncologen zou de combinatietherapie van Herceptin, Perjeta en Docetaxel de standaard moeten worden bij deze vorm van kanker. Dat is koren op de molen van fabrikant Roche, die het alleenrecht heeft om het dure Perjeta te mogen verkopen.

Bronnen: The Oncologist, Reuters.

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende medische wetenschap.


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons