Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

‘Evidence-Based Design in Nederlandse ziekenhuizen nog weinig toegepast’

‘Evidence-Based Design in Nederlandse ziekenhuizen nog weinig toegepast’

Ziekenhuispatiënten worden niet alleen beter dankzij de medische behandeling. Ook het ontwerp en de inrichting van ziekenhuizen hebben invloed op het genezingsproces. Dat stelt architecte Milee Herweijer in haar proefschrift over de rol die Evidence-Based Design kan spelen bij het ontwerpen van betere ziekenhuizen. MedZine News sprak haar enkele dagen voordat ze haar onderzoek op vrijdag 22 april zal verdedigen voor de promotiecommissie van de TU Delft. 'Er valt in Nederland op dit vlak nog veel te winnen.'

Een term die in het kader van de genezende invloed van de omgeving veel wordt gebruikt is 'healing environment'. In haar onderzoek richtte Herweijer zich op een wetenschappelijke variant van dit begrip: Evidence-Based Design (EBD). Herweijer spitte de wetenschappelijke literatuur door en stelde onder meer een checklist op met ongeveer zeventig bewezen effectieve ruimtelijke maatregelen. Deze checklist is onderverdeeld in architectonische factoren, interieurfactoren en overige factoren.

Eenpersoonskamer

'Een van de belangrijkste aanbevelingen uit de checklist is de eenpersoonskamer', vertelt Herweijer. 'Het is bewezen dat een eenpersoonskamer zowel gunstig is voor het welbevinden als de gezondheid van de patiënt.' Een kamer alleen geeft minder kans op besmetting door medepatiënten en geeft ook meer privacy. Andere aanbevelingen betreffen onder meer uitzicht op de natuur en minimalisering van de loopafstanden naar de patiënt. Dit laatste zorgt ervoor dat het personeel meer tijd heeft voor de patiënt en meer plezier heeft in het werk.

Herweijers onderzoek laat naar eigen zeggen zien dat de kwaliteit van het ziekenhuisontwerp werkelijk van belang is. Ook stelt ze dat EBD architectonische kwaliteit niet in de weg hoeft te staan en dat dit laatste geen belemmering hoeft te vormen voor het gebruik van EBD. Al met al lijken er voldoende redenen om rekening te houden met EBD. 'Ik geef in mijn proefschrift de aanbeveling dat zowel gezondheidsmedewerkers als architecten notie moeten nemen van EBD’, aldus Herweijer. 'Zodat het meest positieve effect voor de patiënten kan worden gerealiseerd.'

Leemte

Herweijer ging met de checklist langs bij negen recent gebouwde Nederlandse ziekenhuizen en trekt in haar proefschrift de conclusie dat veel EBD-maatregelen nog niet worden toegepast. 'Ik had verwacht om meer van de maatregelen terug te zien in recent gebouwde ziekenhuizen', aldus Herweijer. 'Vaak staat op de site van ziekenhuizen wel dat ze bouwen volgens de principes van healing environment, maar in de praktijk zie ik dat dan niet terug.'

Een mogelijke oorzaak hiervan zou kunnen liggen in het feit dat de informatie over EBD in Nederland niet makkelijk te vinden is. 'Er is een leemte in de informatie over vragen rond ziekenhuisbouw', stelt Herweijer. 'Vroeger had je het College Ziekenhuisbouw en het TNO die zich hiermee bezig hielden. Maar nu kun je nergens informatie vinden over deze vragen. Er zou een onafhankelijke partij, zoals bijvoorbeeld een universiteit, moeten opstaan die deze informatie beschikbaar stelt aan verschillende partijen.' 

Bronnen: Milee Herweijer en TU Delft

MedZine News plaatst het nieuws in perspectief met interviews en reacties van experts op dat wat er in de medische wereld speelt.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons