Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Experimenteel gehoorimplantaat slaagt erin hersengolven te registreren

Experimenteel gehoorimplantaat slaagt erin hersengolven te registreren

Wetenschappers van de KU Leuven (België) zijn er voor het eerst in geslaagd om hersengolven te meten met een hersenimplantaat. De hersengolven geven aan hoe goed of slecht iemand hoort. De onderzoeksresultaten zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van slimme hoortoestellen.

Een cochleair implantaat (CI) zorgt ervoor dat dove en ernstig slechthorenden weer kunnen horen door het elektrisch stimuleren van de gehoorzenuw. Een getrainde audioloog stelt het apparaat in op basis van subjectieve feedback van de gebruiker. Dit maakt het een tijdrovend en soms ook uitdagend proces.

Bestaande problemen

Pediatrische of communicatiearme gebruikers, denk respectievelijk aan kinderen die doof zijn sinds de geboorte of dementerende mensen, kunnen moeilijker inschatten en communiceren hoe goed ze de geluiden horen. Daarnaast vindt het afstellen van het CI alleen plaats tijdens sessies in een kliniek en er kan daarom niet altijd rekening worden gehouden met variabele factoren die van invloed zijn op het gehoor van de gebruiker. Zowel de aandacht van de gebruiker als fysiologische veranderingen en verschillende omgevingen kunnen ervoor zorgen dat de instellingen van het CI in de loop van de tijd moeten worden aangepast. Voor de meeste CI-gebruikers worden de instellingen echter hooguit jaarlijks of zelfs minder vaak bijgewerkt.

Objectieve metingen

Objectieve audiometrie, waarbij hersenreacties die door auditieve stimulatie worden opgeroepen worden verzameld en geanalyseerd, elimineert de noodzaak van actieve patiëntparticipatie. Dit is bijvoorbeeld geval bij een elektro-encefalogram (EEG), waarbij elektrodes op het hoofd van de gebruiker worden geplaatst.

Experimenteel implantaat

Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een experimenteel implantaat, welke in detail is beschreven in de publicatie in Scientific Reports. Het werkt als een normaal implantaat, maar kan de hersengolven registreren om de gehoorkwaliteit te meten. Via de elektrodes in het CI zijn nu dan ook voor het eerst continue EEG-signalen geregistreerd bij de drie menselijke proefpersonen. Daarnaast bleek het ook mogelijk om grotere hersenresponsen te kunnen meten dan met het EEG.

Nieuwe mogelijkheden

De integratie van een EEG-systeem in cochleaire implantaten maakt de weg vrij voor chronische neurobewaking van slechthorende patiënten in hun dagelijkse omgeving, en neurogestuurde gehoorprothesen, die hun output autonoom kunnen aanpassen op basis van neurale feedback. Daarnaast kan een audioloog de gegevens op afstand raadplegen en het implantaat waar nodig aanpassen. Het zal nog jaren duren voordat dit soort hersenimplantaten op de markt komen, maar het onderzoek is de eerste stap in de ontwikkeling van slimme hoortoestellen.


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1. Persbericht EurekAlert van 30 maart 2021. Experimental hearing implant succeeds in registering brain waves. Verkregen via https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-03/kl-ehi032921.php, op [01-04-2021]
2. Somers B, Long CJ, Francart T. EEG-based diagnostics of the auditory system using cochlear implant electrodes as sensors. Sci Rep 2021; https://doi.org/10.1038/s41598-021-84829-y

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons