Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Fietsen tijdens dialyse transformeert hartgezondheid

Fietsen tijdens dialyse transformeert hartgezondheid

Dialyse kan zorgen tot langdurige littekenvorming van het hart welke na verloop van tijd kan leiden tot hartfalen. De CYCLE-HD studie toont aan dat fietsen met matige intensiteit tijdens dialyse de hartgezondheid drastisch kan verbeteren. De resultaten zijn recent gepubliceerd in Kidney International.

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak voor patiënten die hemodialyse krijgen. Veel risicofactoren bij deze groep patiënten kunnen worden verminderd door lichaamsbeweging. Helaas, reizen patiënten, vaak drie dagen per week, naar een dialysecentrum om vervolgens voor meerdere uren te worden verbonden met de dialysemachine. Er blijft op die dag heel weinig tijd over blijft om iets anders te doen. Bij het onderzoek van de Universiteit van Leicester, ondersteund door de liefdadigheidsinstelling
Kidney Research UK en het National Institute for Health Research (NIHR) Leicester Biomedical Research Centre, zijn daarom de effecten van fietsen tijdens de dialyse op prognostisch relevante metingen van hart- en vaatziekten geëvalueerd.

Methode

Er werden in deze Random Control Trial (RCT) in totaal 130 dialysepatiënten geïncludeerd verdeeld over de inspanningsgroep en de controlegroep. Patiënten in de inspanningsgroep fietsten een half uur op matige intensiteit op een speciaal aangepaste fietstijdens hun reguliere dialysesessies. De patiënten in de controlegroep ontvingen hun standaard zorg. Na een half jaar werden de harten van de deelnemers beoordeeld met een MRI-scan en vergeleken met de scan vóór de studie. Primaire uitkomstmaat was het detecteren van een verschil in linkerventrikelmassa tussen de inspannings- en controlegroep. Secundaire uitkomsten waren metingen van myocardfibrose, aortastijfheid, fysiek functioneren, kwaliteit van leven en ventriculaire hartritmestoornissen.

Resultaten

Na een half jaar hadden 101 patiënten (51 in de inspanningsgroep en 50 in de controlegroep) het onderzoek volledig afgerond. Het fietsen tijdens dialyse resulteerde in een significante vermindering van de linkerventrikelmassa tussen de groepen (-11,1 g; 95% betrouwbaarheidsinterval -15,79, -6,43; p < 0,0001). Bij de inspanningsgroep was dus sprake van vermindering van de linkerventrikelmassa. Patiënten die hadden gefietst vertoonden daarnaast significante verbeteringen in verschillende aspecten van de gezondheid van het hart – hun hart had minder littekens en er was sprake van minder stijfheid van de aorta. Door de inspanning was geen toename van ventriculaire hartritmestoornissen en het fietsen had ook geen significant effect op fysiek functioneren of kwaliteit van leven. Een kosten-batenanalyse van de studie toonde ook een besparing in de zorgkosten van meer dan £1.400 per patiënt aan.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat een zes maanden durend programma van fietsen tijdens dialyse de linkerventrikelmassa verminderd, veilig en uitvoerbaar is en goed verdragen wordt.

Lichaamsbeweging tijdens dialyse, in de vorm van fietsen, is recentelijk ook toegevoegd aan de hemodialyserichtlijnen van The Renal Association. Er wordt door onderzoekers gekeken of er mogelijkheden zijn om de interventie uit te rollen naar andere dialyse-eenheden in het hele land.

Nederland

In Nederland bieden verschillende dialysecentra patiënten de mogelijkheid om te fietsen tijdens de dialyse. Zo ook academisch ziekenhuis Maastricht. Daar geven nierpatiënten aan minder last te hebben van krampen en pijn in de benen na het fietsen. Het fietsen tijdens dialyse zou door stimulatie van de bloedsomloop/bloeddoorstroming, naast de positieve uitwerking op het hart, afvalstoffen beter verwijderen uit het bloed en patiënten zouden zich op termijn ook fitter voelen. 


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1. Persbericht EurekAlert van 8 april 2021. Cycling study transforms heart health of dialysis patients. Verkregen via https://eurekalert.org/pub_releases/2021-04/uol-cst040821.php, op [08-04-2021]
2. Richtlijn van The Renal Association Exercise and Lifestyle in CKD clinical practice guideline. Verkregen via https://renal.org/sites/renal.org/files/Exercise%20and%20Lifestyle%20in%20CKD%20clinical%20practice%20guideline33_v4_FINAL_0.pdf, op [08-04-2021]
3. Video 1limburg van 14 maart 2019. Video: Fietsen tijdens nierdialyse in ziekenhuis Maastricht. Verkregen via https://www.1limburg.nl/video-fietsen-tijdens-nierdialyse-ziekenhuis-maastricht, op [09-04-2021] 

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons