Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Geen aanklacht tegen MSD over advertentie Januvia (sitagliptine)

Geen aanklacht tegen MSD over advertentie Januvia (sitagliptine)

De klacht van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) over de advertentie van MSD voor het antidiabeticum sitagliptine (Januvia) wordt door de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) niet voortgezet. Dit aangezien MSD de advertentie al vóór de klacht van het NHG had teruggetrokken en volgens de reglementen had aangepast. 

Het huisartsengenootschap meldde begin december 2013 aan de CGR dat MSD in de advertentie onterecht de suggestie wekt dat de NHG-Standaard Diabetes sitagliptine aanbeveelt. Medisch directeur Caroline Doornebos van MSD: “De uiting in de advertentie van Januvia was er doorheen geglipt. In oktober vorig jaar was de advertentie gepubliceerd en meteen in november al teruggefloten, omdat wij inzagen dat de claim in de advertentie niet eenduidig te interpreteren was.” 

In de kop stond in eerste instantie ‘Nu in NHG-Standaard’, wat later veranderd is in ‘Optie in NHG-Standaard’ en vervolgens helemaal is verwijderd. Doornebos: “‘Beide koppen passen inderdaad niet binnen de reglementen van de CGR. Ondanks dat DPP4-remmers wel als optie, voor patiënten die er met de medicatie uit het stappenplan niet uitkomen, in de Standaard staan, is deze claim niet eenduidig te interpreteren en daarom hebben we de advertentie direct aangepast.” 

Volgens Jako Burgers, hoofd van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG, suggereerde de farmaceut dat de NHG-Standaard Diabetes sitagliptine aanbeveelt. “De Standaard geeft DPP4-remmers, waaronder sitagliptine, geen plek in het stappenplan. Alleen als met de middelen in het stappenplan niet kan worden uitgekomen, kan naar andere middelen worden uitgeweken.” Mocht MSD in de toekomst toch naar de NHG-Standaard willen verwijzen in de advertentie van Januvia, dan zal dat volgens Doornebos enkel gebeuren als het volledig duidelijk is welke plaats de DPP4-remmer in de Standaard inneemt. 

Bron: MSD en NHG

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons