Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Geen langetermijneffecten op slaap door cafeïnetoediening bij neonatale apneu

Geen langetermijneffecten op slaap door cafeïnetoediening bij neonatale apneu

De toediening van cafeïne aan pasgeborenen met neonatale apneu blijkt geen effecten te hebben op de kwaliteit of kwantiteit van slaap op latere leeftijd. Dat concluderen wetenschappers aan het Children’s Hospital in Philadelphia. De resultaten van dit onderzoek werden onlangs gepubliceerd in het American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

In de meeste gevallen wordt neonatale apneu behandeld met cafeïne, een stof met een stimulerende werking op het zenuwstelsel. Hierdoor wordt de kwaliteit en kwantiteit van slaap beïnvloed. De langetermijneffecten van cafeïnetoediening op de hersenontwikkeling waren tot nu toe alleen onderzocht bij dieren. Resultaten hiervan wezen op een nadelig effect op slaapkwaliteit en de ademcontrole. Dit zou kunnen leiden tot een achterstand in de ontwikkeling van het geheugen en het leervermogen op latere leeftijd.

Onder leiding van Carole L. Marcus onderzochten wetenschappers daarom het slaapritme en de slaapkwaliteit van 201 kinderen in de leeftijdsgroep van 5 tot 12 jaar. Deze kinderen hadden als vroeggeboren zuigeling meegedaan aan een placebo-gecontroleerd onderzoek naar het effect van cafeïne op neonatale apneu.

Om hun slaapkwaliteit en -kwantiteit te bepalen ondergingen de kinderen verschillende tests. Hierbij werd het slaap-waakritme bestudeerd door registratie van beweging en andere fysiologische parameters, zoals hersengolven en spierspanning. Ook werd ouders of verzorgers gevraagd naar het slaap-waakritme van hun kinderen.

In tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, wijzen de resultaten niet op significante verschillen in slaapkwaliteit en -kwantiteit tussen de kinderen.

Neonatale apneu, het tijdelijk stoppen van de ademhaling tijdens de slaap, komt voor bij driekwart van alle zuigelingen die meer dan anderhalve maand te vroeg worden geboren. Er bestaat een verband met de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel; hoe vroeger het kind wordt geboren, des te groter de kans op neonatale apneu.

Bron: American Journal of Respiratory and Critical Care Magazine.

Medzine schrijft twee keer per week over spraakmakende medische wetenschap.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons