Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Geheugenverbetering bij ouderen door antioxidant uit cacao

Geheugenverbetering bij ouderen door antioxidant uit cacao

Volgens wetenschappers aan het Columbia University Medical Center te New York kan de toediening van antioxidanten uit cacao het geheugen een handje helpen. Deze flavanolen hebben een positieve werking op een hersengebied dat verantwoordelijk is voor het geheugen. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in het tijdschrift Nature Neuroscience.

Prof. dr. Scott Small, onderzoeksleider en directeur van het Alzheimer’s Disease Research Center, stelde eerder een verband vast tussen leeftijdsgerelateerd geheugenverlies en veranderingen in een specifiek deel van het brein, de gyrus dentatus. Daarnaast wees onderzoek bij muizen uit dat flavanolen uit cacaobonen een positieve werking hebben op de neurologische verbindingen in de gyrus dentatus. De auteurs besloten zich daarom te richten op het verbeteren van de geheugenfunctie door middel van het toedienen van flavanolen uit cacao.

Met behulp van fMRI, een techniek waarmee hersenactiviteit in kaart gebracht kan worden, bepaalden de onderzoekers welk deel van de gyrus dentatus wordt getroffen bij leeftijdsgerelateerd geheugenverlies. Op basis van deze informatie werd een cognitieve taak ontwikkeld waarmee activiteit in dit deel van het brein kon worden gemeten. Vervolgens werden 37 gezonde vrijwilligers, tussen de 50 en 69 jaar oud, verdeeld in twee groepen. De ene groep ontving drie maanden lang een dieet dat rijk was aan flavanolen, de andere groep at flavanolen-arm voor drie maanden. Bij iedere deelnemer werden voor en na het onderzoek de ontwikkelde geheugentaak en hersenscans uitgevoerd. Daarnaast werd het bloedvolume in de gyrus dentatus gemeten. De resultaten wezen uit dat de deelnemers die een flavanolen-rijk dieet hadden ontvangen, na drie maanden een significante verbetering van hun geheugenfunctie vertoonden ten opzichte van mensen die minder flavanolen in hun dieet hadden.

Small en zijn collega’s geven aan het onderzoek te willen herhalen met een groter aantal deelnemers. De onderzoekers benadrukken daarnaast dat de gebruikte werkzame stof niet hetzelfde is als chocolade, en dat de consumptie van chocolade niet noodzakelijkerwijs hoeft te leiden tot het effect dat is gevonden in dit onderzoek.

Bron: Nature Neuroscience.

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende wetenschap.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons