Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Genetische test voorspelt accuraat het risico op metastasen bij hormoongevoelige borstkanker

Genetische test voorspelt accuraat het risico op metastasen bij hormoongevoelige borstkanker

Een door Nederlandse onderzoekers ontwikkelde test is in staat om betrouwbaar te voorspellen welke vrouwen met een vroeg stadium hormoongevoelige borstkanker een hoge kans hebben op metastasen. Dat blijkt uit de primaire analyse van de resultaten van een studie naar de MammaPrint. Dankzij deze genetische test kan voorkomen worden dat borstkankerpatiënten met een lage kans op metastasen ten onrechte aanvullende chemotherapie ontvangen.

Op het jaarcongres van de American Association for Cancer Research (AACR) werd vandaag de primaire analyse gepresenteerd van de MINDACT-studie. Met deze prospectieve, gerandomiseerde studie wordt de klinische bruikbaarheid van de MammaPrint onderzocht. Met de MammaPrint wordt de activiteit van zeventig genen in het tumorweefsel in kaart gebracht en kan voor elke patiënt het persoonlijke risico op metastasen worden bepaald.  

'De MINDACT-studie is ontworpen om definitief aan te tonen of het veilig is als vrouwen met een ‘laag risico’ op basis van de uitkomst van de MammaPrint afzien van chemotherapie', vertelt prof. dr. Emiel Rutgers, de Nederlandse coördinator van de studie. 'Dat blijkt inderdaad zo te zijn. Van de 1550 vrouwen die in deze laagrisico-groep vielen, maar klinisch hoog risico waren, heeft de helft chemotherapie gekregen en de helft niet. In beide groepen was het percentage vrouwen dat in de jaren erna ziektevrij bleef gelijk, namelijk 95 procent.'

Deze bevinding wijst erop dat veel borstkankerpatiënten nu worden overbehandeld. Rutgers: 'In Nederland gaat het om zo'n 2500 vrouwen per jaar die nu chemotherapie ontvangen, maar voor wie deze therapie geen overlevingswinst biedt. Bovendien kunnen deze patiënten de belastende en ongunstige bijwerkingen van de chemotherapie bespaard blijven en heeft het daarnaast ook een kostenbesparend effect.'

Uit de MINDACT-studie blijkt bovendien dat de MammaPrint breder ingezet kan worden dan nu gebeurt. Op dit moment wordt de MammaPrint alleen ingezet als de tumor kleiner is dan twee centimeter en er geen aangetaste lymfeklieren zijn. Maar de test blijkt ook ingezet te kunnen worden om te kijken of chemotherapie zinvol is bij vrouwen met maximaal drie aangetaste lymfeklieren in de oksel en/of een tumorafmeting tot vijf centimeter. 

Bronnen: Antoni van Leeuwenhoek en American Association for Cancer Research

Lees meer nieuws over spraakmakende wetenschap in de web-app.  

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende wetenschap.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons