Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Glucosemetabolisme betrokken bij trained immunity

Glucosemetabolisme betrokken bij trained immunity

Een team van onderzoekers onder leiding van Shih-Chin Cheng, leverde onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift Science bewijs voor de omstreden hypothese van trained immunity. De theorie dat het aspecifieke immuunsysteem kan worden beïnvloed door externe factoren, is nog steeds een controversieel onderwerp in de immunologie, maar wint terrein. De onderzoekers toonden namelijk aan dat het aspecifieke immuunsysteem in staat is zich aan te passen door epigenetische veranderingen in een gen dat het glucosemetabolisme reguleert.

Van oudsher wordt in de immunologie een onderscheid gemaakt tussen aspecifieke en verworven immuniteit. De laatste is gebaseerd op het feit dat wanneer eerder contact met een ziekteverwekker is geweest, immuniteit optreedt. Van het aspecifieke immuunsysteem werd lange tijd gedacht dat het een algemeen mechanisme is, bedoeld om ziekteverwekkers in eerste instantie buiten de deur te houden of snel uit het lichaam te verwijderen. Onderzoek wijst echter ook op het bestaan van immunologisch geheugen in het aspecifieke systeem: de zogenaamde trained immunity.

Dankzij Shih-Chin Cheng en zijn collega’s wordt het werkingsmechanisme van trained immunity voor een deel verduidelijkt. Door eerder onderzoek en het karakteriseren van epigenetische profielen postuleerden deze wetenschappers een rol voor een transcriptiefactor die genen voor glucosemetabolisme reguleert. Deze hypothese werd getest in twee groepen muizen: één die het gen voor de transcriptiefactor niet bezat, en een vergelijkende groep die genetisch normaal was. Alle muizen werden blootgesteld aan een stof die een trained immune response aanwakkert, waarna ze een ziekteverwekker toegediend kregen. De normale muizen werden beschermd door de respons van hun aspecifieke immuunsysteem, in tegenstelling tot de muizen die het gen voor de transcriptiefactor niet bezaten.

Het feit dat in muizen het glucosemetabolisme een rol speelt bij de aspecifieke immuunrespons, opent deuren. Als bekend is hoe trained immunity werkt in mensen, zou met deze kennis de immuunrespons van persoon tot persoon gemoduleerd kunnen worden door verschillende effectorgenen in- en uit te schakelen. Uiteindelijk zou dan zelfs de effectiviteit van vaccins kunnen worden verbeterd.

Bronnen: Science, Medical News Today.

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende medische wetenschap.


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons