Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Health Valley 2014: “De zorgrobot is je allerbeste vriend”

Health Valley 2014: “De zorgrobot is je allerbeste vriend”

Het Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen stond donderdag 13 maart volledig in het teken van vereniging en verbinding. “Daar zullen ze over nagedacht hebben”, grapte Andre Rouvoet. De voormalig politicus en huidig voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland was één van de vier keynote sprekers tijdens het jaarlijks terugkerende Health Valley Event. Dit jaar probeerde de organisatie met het thema ‘Where health & innovation meet’, de afstand tussen de gezondheidszorg en techniek kleiner te maken. Dagvoorzitter was journaliste en presentatrice Harmke Pijpers.

Flink prijskaartje
Niet elke innovatie is een verbetering, begon Rouvoet zijn betoog. “Het woord ‘innovatie’ is geen garantie voor een goed idee.” Volgens Rouvoet is het maken van beslissingen over het verzekeren van innovatieve zorg dan ook een uitdaging voor de zorgverzekeraar. “Wij hebben te maken met tegenstrijdige, maar terechte belangen tussen verschillende partijen zoals de verzekerde en de verzekeraars. Het is onze taak om afwegingen te maken en deze belangen te verbinden.” Volgens de oud-politicus moet iedereen zich er van bewust zijn dat de stijgende zorgkosten in de zorg niet alleen veroorzaakt worden door vergrijzing en de mondige patiënt, maar vooral door ontwikkelingen van medische technologie. “Innovatieve zorg is vaak betere zorg, maar daar zit wel een flink prijskaartje aan.”

Daarom, zo sluit Rouvoet zijn lezing af, gaan de verzekeraars uit van het principe ‘iets nieuws voor iets ouds’ om dubbele kosten te voorkomen. “Want uiteindelijk moet zorginnovatie lonen voor de patiënt én de premiebetaler.”

Betrokken bij de belevingswereld
Keynote spreker Hans de Jong, voorzitter van de directie van Philips Benelux, sprak over de drastische verandering die de zorg doormaakt. “We zijn altijd en overal verbonden met elkaar, er komt meer samenwerking tussen disciplines met als gevolg minder concurrentie, personalized medicine wordt steeds groter en thuis wordt de beste omgeving voor zorg.” Volgens De Jong maakt ook Philips een soortgelijke verandering door. “Wij willen de integrale partner zijn en betrokken zijn bij de belevingswereld van de zorgpartijen.” Philips wil een bijdrage leveren aan innovatie om de zorg effectiever en efficiënter te maken. “In Nederland zijn zowel de zorg als de technische industrie en academie van wereldniveau. Laten we hier dan vooral gebruik van maken en verbindingen aangaan.”

Zelfrespect
Volgens Kees van de Burg, directeur van Langdurige Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, leven we in een bijzondere tijd waarbij chronisch zieken en ouderen zo lang mogelijk thuis willen wonen. Van de Burg zet vraagtekens bij de technologische innovaties. “Waar we voor moeten waken is dat de techniek de zorg niet koud en kil maakt. We moeten denken aan de mens en niet de systemen.” Van de Burg pleit dan ook voor innovaties in overleg met alle betrokken partijen, waaronder de patiënt. “We moeten blijven denken aan het zelfrespect van de mens. Robots mogen ons niet overnemen.

Beste vriend
Enigszins verrast door de uitspraak van Van de Burg kwam de laatste keynote spreker het podium op. Volgens Maarten Steinbuch, hoogleraar Regeltechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven, is de robot namelijk je allerbeste vriend. “Want als jij altijd iemand moet laten komen voor hulp omdat je zelf geen glas drinken meer kan optillen, dan geeft een robotarm die voorkomt dat je afhankelijke wordt van anderen juist je zelfrespect terug.” Samen met promovendi ontwikkelt Steinbuch zorgrobots, die bijvoorbeeld in de operatie kamer gebruikt kunnen worden. “Dit doen wij vanuit de wens van de chirurg. Wij willen hun probleem snappen en oplossen.” Steinbuch is het echter wel met Rouvoet eens. “Medische technologie is veel te duur. Er is vaak sprake van patenten waardoor bedrijven een monopolypositie hebben. Er is nog niet genoeg concurrentie.” Een voorbeeld van dure technologie liet hij vervolgens zelf het podium opkomen. “Dit is Amigo”,  stelde hij de robot aan het publiek voor. Amigo bracht Steinbuch een flesje water, maar kon nog niet reageren op vragen en was ook wat langzaam. “Hij is nog in ontwikkeling”, lachte Steinbuch. Maar ondanks dat Amigo nog een prototype was, maakte hij op het publiek veel indruk. 


Steinbuch liet ook nog andere technologieën zien die de zorg toegankelijker en efficiënter moeten maken, zoals robotarmen die gebruikt kunnen worden tijdens operaties. Hoewel de ontwikkelingen van deze technologien en zorgrobots nog lang niet klaar zijn, kunnen ze volgens hem over een niet al te lange tijd een grote bijdrage aan de zorg leveren.

Na de plenaire lezingen konden de aanwezigen parallelle sessies bezoeken. Zo konden de deelnemers meer leren over de stand van zaken omtrent personalized medicine, integrale zorg, medical devices en eHealth & monitoring. Na de lunch konden de aanwezigen verschillende workshops volgen.

Ontwikkelingen en struikelblokken
Tijdens het Health Valley Event 2014 werd het belang van samenwerking duidelijk gemaakt. Hoewel vele technologische ontwikkelingen zich nog in een vroeg stadium bevinden en er nog veel verschillende struikelblokken zijn, werd duidelijk dat alle partijen het zelfde doel voor ogen hebben: duurzame en kwalitatief goede zorg.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons