Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Huidtest biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek Alzheimer en Parkinson

Huidtest biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek Alzheimer en Parkinson

Een huidtest zou nieuwe mogelijkheden kunnen bieden voor het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Dat blijkt uit een studie die in april gepresenteerd wordt op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Neurology. Met behulp van huidbiopten kan een verhoogd niveau van eiwitten worden vastgesteld die samenhangen met deze hersenaandoeningen.

In Nederland lijden naar schatting 140.000 Nederlanders aan de ziekte van Alzheimer. De verwachting is dat dit aantal rond 2050 de 300.000 is gepasseerd. Ook bij de ziekte van Parkinson, waar nu ongeveer 70.000 Nederlanders aan lijden, is de verwachting dat het aantal patiënten vanwege de vergrijzing in de toekomst nog zal stijgen. Beide neurodegeneratieve aandoeningen vormen een zware belasting voor de patiënt en diens familie. Onderzoek van Ildefonso Rodriguez-Leyva en collega's laat zien dat de huid weleens een aanknopingspunt zou kunnen vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar beide aandoeningen.

Rodriguez-Leyva stelt dat het nu nog niet mogelijk is om een definitieve pathologische diagnose van de ziekten te stellen zonder een hersenbiopt. Dit zorgt ervoor dat de aandoeningen vaak onopgemerkt blijven tot ze in een vergevorderd stadium zijn. Aangezien de huid en het hersenweefsel dezelfde embryonale oorsprong hebben, bedachten de onderzoekers dat deze twee weefsels ook weleens dezelfde afwijkende eiwitten zouden kunnen bevatten.

Door huidbiopten te nemen van onder meer patiënten met de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson, kwamen de onderzoekers erachter dat er bij beide aandoeningen in de huid een forse verhoging van het tau-eiwit is. Daarnaast was bij de ziekte van Parkinson het niveau van alpha-synuclein-proteïne acht keer zo hoog als in de gezonde controlegroep. “Deze bevindingen zijn opwindend omdat we nu in principe huidbiopten kunnen gaan gebruiken van levende patiënten om meer over deze ziekten te leren”, aldus Rodriguez-Leyva. Ook stelt de onderzoeker dat de eiwitten een mogelijke biomarker kunnen zijn om de ziektes in een vroeger stadium te identificeren.


Bronnen: American Academy of Neurology, Internationale Stichting Alzheimer onderzoek, VUmc

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende wetenschap.
Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons