Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Huisartsen bereiken akkoord over komst Landelijk Schakelpunt

Huisartsen bereiken akkoord over komst Landelijk Schakelpunt

De Nederlandse huisartsen zijn het toch nog eens geworden over de invulling van een landelijk elektronisch patiëntendossier. De Ledenraad van de LHV heeft op dinsdag 5 februari 2013 ingestemd met het convenant LSP (Landelijk Schakelpunt). Daarin is afgesproken dat aansluiting op het LSP vrijwillig is en blijft. 16 van de 23 afdelingen van de LHV voor het LSP en twee afdelingen onthielden zich van stemming.

De Huisartsenkring Amsterdam (HKA) had vorige maand al aangegeven zich tijdens de bijeenkomst te verzetten tegen de komst van het LSP. De HKA twijfelde vooral over de veiligheid van het systeem. De Amsterdamse huisartsen verzetten zich vooral omdat er geen garantie is dat het systeem alleen gebruikt zal worden voor de waarneming door de huisartsenposten. Ook zijn er twijfels over de veiligheid van het systeem en is er kritiek op de ‘professionele samenvatting’ van het patiëntendossier. Deze bevat een probleemlijst: een opsomming van de klachten die iemand heeft en een verslag van de laatste vijf consulten.

Ondersteuning

Huisartsen die zich de komende drie jaar aansluiten op het LSP, krijgen ondersteuning en een tegemoetkoming in de kosten. Paul Habets, vicevoorzitter LHV: “Met name chronische patiënten willen dat hun belangrijkste medische gegevens beschikbaar zijn als zij een huisartsenpost moeten bezoeken. Huisartsen kunnen dit voor deze patiënten nu op een goede manier regelen. Dit is dus een goede zaak voor de patiënt”.

De LHV heeft de afgelopen maanden een rondgang gemaakt door het land. Huisartsen konden vragen stellen over het LSP. Voorzitter Van Eijck had na die rondgang al de indruk dat de meeste leden positief zijn over het LSP, dat op 1 januari 2013 in gebruik is genomen. Huisartsen mogen zelf weten of ze eraan meedoen. Verder worden alleen gegevens van patiënten opgenomen die daarvoor expliciet toestemming geven. In de oude versie van het EPD, die in april 2011 door de Eerste Kamer werd afgewezen, was dat omgekeerd: alle patiënten zouden meedoen tenzij ze bezwaar aantekenden.

Beroepsgeheim

In het vernieuwde EPD zitten nu ongeveer 400.000 dossiers. Elke patiënt die nu bij de huisarts komt, krijgt de vraag of zijn dossier in het nieuwe EPD mag. Eerder deze week kondigde de veel kleinere Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (650 leden) aan naar de rechter te stappen. De VP Huisartsen vindt dat het systeem niet strookt met het beroepsgeheim en dat de patiëntgegevens niet goed beschermd zijn, waardoor die in verkeerde handen kunnen vallen.

De LHV heeft zich samen met de apothekers, de huisartsenposten en patiëntenfederatie NPCF ingezet voor een beter systeem dat voldoet aan alle (veiligheids)eisen die de overheid en toezichthouders aan informatie-uitwisseling stellen. Nu de LHV ook de belangrijkste randvoorwaarden voor haar achterban heeft geregeld, draagt zij zoals eerder is afgesproken haar positie in de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) over aan NedHis, de gebruikersvereniging van de computersystemen waar huisartsen mee werken. Zij gaan het LSP verder helpen ontwikkelen. De LHV treedt toe tot de Raad van Advies van de VZVZ.

Bron: LHV


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons