Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Innovation for Health congres: Maakt innovatie de zorg betaalbaar?

Innovation for Health congres: Maakt innovatie de zorg betaalbaar?

Op dinsdag 11 februari vond in de Amsterdamse RAI voor de eerste keer het Innovation for Health congres plaats, een vervolg op de eerder gehouden BioBusiness conferences. Het congres bracht mensen uit de farma, de biotechnologie, de zorg en het onderzoek samen. Naast de diverse sessies konden de deelnemers wetenschappelijke posters bekijken, luisteren naar elevator pitches van jonge ondernemers en verschillende ‘Conceptual Design’ ideeën zien.

Betaalbare zorg


Een algemeen thema dat in meerdere lezingen terug kwam was de vraag of innovatie de zorg betaalbaar kan houden. Jaap Goudsmit, directeur van Crucell Vaccine Institute en hoogleraar armoede-gerelateerde infectieziekten aan het AMC, neemt hiv als voorbeeld. Omdat hiv een chronische ziekte is geworden en mensen er langer mee leven, zijn er nu meer mensen met hiv. Dit geldt ook voor de zorg in het algemeen; meer mensen leven langer met een aandoening. Met een steeds ouder wordende bevolking is het daarom belangrijk om te streven naar compressie van morbiditeit: een zo kort mogelijke tijd dat mensen ziek zijn. Dit kan door beter onderzoek en betere modellen, vooral diermodellen. 


In een provocerende lezing vertelde Sjaak Vink, medeoprichter van myTomorrows, over dit initiatief waarbij medicatie die nog niet is goedgekeurd aan patiënten kan worden aangeboden. Deze vorm van ‘compassionate use’ kan volgens Vink extra, vroege inkomsten en meer data leveren. Zo kan personalized medicine worden bevorderd. 


Uit een discussie met Hugo Hurts (Ministerie van VWS), Roelof Konterman (Achmea Zorg), Tom Oostrom (Nierstichting), Elisabeth Vroom (United Parent Projects MD), Werner Verbiest (Jassen Diagnostics) en Sjaak Vink kwam onder andere naar voren dat er meer aandacht nodig is voor kwaliteit van leven. Het systeem moet veranderen, we moeten van een ‘ziektezorg’ naar gezondheidszorg. Ook moet er serieus naar de patiënt geluisterd worden, maar patiënten moeten zich naast hun rechten ook bewust zijn van hun plichten.


Wouter Bos, voorzitter van de raad van bestuur van het VUmc, maakte in zijn afsluitende lezing duidelijk dat de groei van het nationaal product achter blijft bij de groei van de kosten voor de gezondheidszorg. “Innovatie kan de kosten van de zorg niet remmen of zelf verlagen. De prijs per interventie kan wel dalen, maar het aantal interventies zal stijgen en daarmee de kosten als geheel.” Volgens Bos zouden we van een systeem waarin er een bepaalde prijs is en we iedereen moeten voorzien voor die prijs, moeten gaan naar een systeem waarin de prijs wordt verlaagd naar een niveau waardoor iedereen toegang kan hebben.

Conceptual design award


Nieuwe ideeën op het gebied van design voor innovatie in de zorg en preventie konden meedingen naar de ‘conceptual design award’. Hier werden interessante concepten gepresenteerd zoals een stetoscoopring, spellen die je kunt spelen met een glazen wand tussen de spelers (zoals voor kinderen is quarantaine), een antibacteriële stoel, speciale voeding voor kankerpatiënten en een intelligente blindenstok die het geluid van het verkeer analyseert om aan te geven of er veilig kan worden overgestoken. De award ging echter naar Renee Scheepers die een serie van Mnemonics ontwierp. Deze afbeeldingen dienen als ondersteuning bij het uitleggen van de diagnose en de behandeling aan patiënten.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons