Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Internistendagen 2015 in Maastricht succesvol

Internistendagen 2015 in Maastricht succesvol

Het MECC Maastricht stond van woensdag 22 t/m vrijdag 24 april in het teken van de Internistendagen 2015. Internisten kwamen in groten getale bijeen voor dit jaarlijkse evenement, georganiseerd door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Met het oog op Koningsdag stond er onder andere een oranjekleurige ideeënbus op één van de stands, waarin internisten werden uitgenodigd om hun beste zorginnovatie-idee te delen. MedZine was er deze dagen ook bij en doet verslag.

Het programma startte op woensdag met zogeheten meet-the-expert sessies. In diverse zalen werden lezingen gegeven en casussen gepresenteerd over onder meer: Astma, Acute Nierinsufficiëntie, Vasculitis maar ook over algemene onderwerpen, zoals: Echo, Tuchtrecht in de Praktijk en de ABCDE methodiek.

Dag 1 - Tuchtrecht in de Praktijk
MedZine woonde de sessie Tuchtrecht in de Praktijk bij, waarin ‘aangeklaagden’  internist-endocrinoloog G. Linthorst en internist-nefroloog A. van Tellingen hun ervaringen deelden met het publiek. Van Tellingen vertelde over hoe zij in 2006 als aios een ACE-remmer was gestart bij een pre-dialyse patiënt met vergevorderde nierschade, niet-wetende dat hij allergisch was voor deze medicatie. Vijf dagen later werd de internist in opleiding gebeld door de intensivist van een ziekenhuis elders dat de patiënt daar met spoed was opgenomen met postanoxische encefalopathie. De geschrokken aios is in de periode die daarop volgde een gesprek met de familie van de patiënt aangegaan, bracht haar collega’s op de hoogte en ging bij zichzelf na hoe dit had kunnen gebeuren. Er werd tevens melding van de calamiteit gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Zo bleek dat de allergie van de patiënt niet vermeld stond in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en was de apotheek niet op de hoogte van de allergie, maar had de internist-nefroloog i.o. ook niet gecontroleerd bij de patiënt of er sprake was van een allergie. De IGZ accepteerde uiteindelijk dat het hier om een niet-verwijtbare fout ging. Toch kwam er in 2009 een klacht binnen bij het tuchtcollege, van de familie van de patiënt. Deze was overleden en de familie wilde het er toch niet bij laten zitten. Uiteindelijk kon het Tuchtcollege Van Tellingen niet meer dan een waarschuwing geven. “Ik ben mijn onbevangenheid misschien kwijt geraakt, en heb meerdere malen gedacht om met mijn vak te stoppen, maar uiteindelijk ben ik toch doorgegaan, ook met behulp van de steun van mijn collega’s”, aldus de internist-nefroloog.

Oorkonde
In de middag volgden er diverse parallelsessies met case reports en research presentaties. Tijdens een van deze sessies sprak promovenda H. Rier, van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Voor haar promotieonderzoek, dat over de factoren gaat die de overleving van uitgezaaide borstkanker beïnvloeden, ontving zij namens de NIV een oorkonde en een geldprijs. Als Rier antwoord moet geven op wat ze zou willen veranderen aan het huidig opleidingsklimaat, zegt ze: "Wetenschappelijk onderzoek voor beginnende onderzoekers moet in een gestructureerde omgeving plaatsvinden. Hierbij zou de financiering makkelijker te organiseren moeten zijn door een opstartfonds voor beginnende wetenschappers in STZ ziekenhuizen op te richten."

Debat darmkankerscreening
De woensdag werd afgesloten met een zogeheten pro-con debat over de zin en onzin van darmkankerscreening in het auditorium van het MECC. Hiervoor waren professor dr. A. Masclee, MDL-arts van het MUMC+ in Maastricht en dr. L. Bonneux, arts ouderengeneeskunde in Den Haag, uitgenodigd. Bonneux stemde tegen de screening en Masclee pleitte voor. “We zijn al sinds 2004 bezig met het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Ons doel is het voorkomen ervan en het reduceren van de mortaliteit. Het is een belangrijk gezondheidsprobleem. Onder de kankersoorten is darmkanker doodsoorzaak nr. 3 voor mannen van boven de vijfenvijftig en voor vrouwen van deze leeftijd staat deze kanker op nr. 2”, aldus Masclee. Hij is voor intensief screenen, al geeft hij aan dat ze nog wel een instrument missen waarmee je de hoog-risicogroep kunt opsporen. Na de pro-punten van Masclee was het de beurt aan Bonneux die er geen gras over liet groeien. “Er is geen correlatie tussen landen die wel of niet screenen en het is niet evidence-based. Er is een veronderstelling van 25 procent sterftedaling maar ik twijfel aan deze gegevens. De baten zijn te klein. Volgens FOBT trials sterft maar 0,085 op de 1000 mensen uit de algemene populatie aan darmkanker. Het wordt dus schandelijk oneerlijk voorgesteld en bewijzen worden onder de mat geveegd. Daarnaast kunnen patiënten die een darmkankeronderzoek ondergaan overlijden, want dit onderzoek is niet zonder gevaren.” Gelijk na het debat was het tijd voor een borrel buiten in de zon en tevens de start en finish van de NIV-loop met een lengte van 8 km. De eerste loper behaalde de finish na 25 minuten, waarmee de NIV-dag succesvol eindigde.

Dag 2 - Van internist naar gerontoloog
Donderdag ging het al vroeg van start, want vanaf 7:30 uur konden de eerste internisten zich melden voor de start van het ontbijt Satellietsymposium, aangeboden door twee farmaceuten. Na het ontbijt volgde de algemene ledenvergadering waarna de dag officieel werd geopend door de voorzitter van de NIV. Vervolgens startte een uitgebreide plenaire sessie. MedZine was aanwezig bij de lezing van prof. dr A. Maier, hoogleraar interne geneeskunde in het VUmc in Amsterdam. Zij vertelde de aanwezigen over wat zij van Elie Mechnikov kunnen leren, de Nobelprijswinnaar voor geneeskunde in 1908. Op inspirerende wijze legde deze van oorsprong Duitse internist de aanwezigen uit dat we steeds meer te maken krijgen met veroudering. En dat het vak internist langzaam op zou moeten schuiven naar dat van gerontoloog. Ze haalde het rapport Kaljouw aan: “In 2013 is het grootste probleem de beperking van het functioneren van mensen.” Volgens Maiker lijken we nu grip te krijgen op veroudering; in muizenonderzoeken worden al successen behaald.

Zwangerschap
In de middag begonnen na een uitgebreid lunchbuffet de educatieve parallelsessies aan de hand van zes onderwerpen. De NIV vroeg dit jaar de secties en de deelspecialistische verenigingen om niet zelf met een programma te komen, maar om ideeën, rondom zes thema’s waar elke internist mee te maken krijgt, te genereren. Een aantal van die thema’s waren: ‘Zwangerschap’ en ‘Het levenseinde’. Zo vertelde internist-reumatoloog dr. F. Van de Geyn over immunosuppresiva tijdens de zwangerschap van reumapatiënten en het belang van een geplande zwangerschap. Internist-endocrinoloog prof. dr R. IJzerman, van het VUmc, onderwees over de rol van metformine in het lichaam van de zwangere vrouw met diabetes. De langetermijneffecten van dit diabetesmedicijn zijn echter nog onbekend, al lijkt het een redelijk goed alternatief te zijn voor vrouwen die geen insuline willen spuiten. Hij gaf de aanwezigen genoeg stof tot nadenken want nadien stelde het publiek veel vragen over zijn “uitstekende presentatie”. Prof. dr. S. Middelkoop, van het AMC, vertelde tot slot over trombose in de zwangerschap en hoe dit is te voorkomen bij hoog-risicopatiënten.

Hagedissengif leidt tot medicijn
Na een korte koffiepauze gaf (tv-)bioloog dr. Freek Vonk een presentatie bij de AstraZeneca stand. Vonk was uitgenodigd om te komen spreken over de verrassende rol van het gilamonster bij de ontwikkeling van een GLP-1 analoog voor de behandeling van diabetes type 2. Hij belichtte onder meer hoe het gif – exendin-4- van de hagedis tot een medicijn heeft geleid en toonde het beest uiteraard ook nog aan het publiek, dat snel een stapje naar achteren deed.

Dag 3 - Vol programma
Op de vrijdag en alweer laatste dag van het evenement werden de Heilige Huisjes, net als vorig jaar, ter discussie gesteld. Voordat alle internisten huiswaarts keerden, werd de dag afgesloten met de grand rounds waarbij een aantal arts-assistenten deel uitmaakten van het panel. Aios A. Kerckhoffs, prof. dr. Y.M. Smulders, aios A. Dielis, prof. dr. R. Koopmans en aios E. Meijer bediscussieerden complexe patiëntencasuïstiek waarbij er werd gezocht naar de juiste diagnose. De internisten in het panel, maar ook in de zaal, werden uitgedaagd om samen een oplossing te bedenken voor de betreffende casus. Het was al met al een vol programma, met ook tijd voor collega-internisten om te netwerken en samen te genieten van het cabaret, diner en aansluitende feest op donderdagavond. MedZine was blij erbij te mogen zijn!

Rectificatie:

In het artikel staat een citaat van de promovenda H. Rier. Dit citaat is inmiddels gerectificeerd.
In het artikel, geplaatst op dinsdag 28 april 2015 werd een citaat beschreven waarin stond: "Als Rier antwoord moet geven op wat ze zou willen veranderen aan de huidige zorg, noemt ze dat wetenschap meer gestimuleerd en gefinancierd zou moeten worden door het perifere ziekenhuis." Dit citaat is onjuist. De redactie betreurt dit en heeft deze uitspraak in bovenstaand artikel vervangen door het juiste citaat.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons