Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

iPad-nekklachten: een vrouwenkwaal?

iPad-nekklachten: een vrouwenkwaal?

In de VS is het al een ingeburgerd begrip: de iPad-nek. Hiermee wordt persisterende pijn in nek en schouders bedoeld, die veroorzaakt wordt door de voorovergebogen houding bij het gebruik van tablets. Onderzoekers bestudeerden recent deze “generatiekwaal” nauwkeurig, en ontdekten dat niet zozeer de tijdsduur van het tablet-gebruik een risicofactor is voor de uitgebreide klachten, maar eerder het vrouwelijk geslacht en bepaalde houdingen.

De zogeheten iPad-nek is het gevolg van vooroverhangen of in extreme posities gebogen zijn tijdens het gebruik van de tablet. Met de toename van de digitalisering, ook op scholen, in werksituaties maar ook privé, neemt ook de incidentie van nek- en schouderklachten ten gevolge van tablet-gebruik substantieel toe.

Een vragenlijst-studie werd uitgevoerd in de VS onder 412 deelnemers (135 mannen, 275 vrouwen), die betrokken waren bij een universiteit (zowel studenten, docenten, ander personeel en alumni). Vereist was dat zij tablets gebruikten ofwel privé ofwel voor de studie of het werk. Zij hielden o.a. de tijd bij die zij doorbrachten op de tablet, de houdingen waarin zij de tablet gebruikten, en of er nek- of schouderklachten optraden.

De meest voorkomende symptomen waren stijfheid, gevoeligheid, pijn in de nek/bovenrug/schouder, pijn in armen/handen en hoofdpijn. Meer dan de helft van de ondervraagden (55%) meldde dat zij deze symptomen als matig zouden beschrijven. Toch was er ook 10% die de klachten als ernstig bestempelden, waarvan 15% ook gestoorde slaappatronen ontwikkelde door de klachten. De onderzoekspopulatie rapporteerde een hogere prevalentie van nek- en schouderklachten dan de algemene populatie. De onderzoekers vermoeden dat dit te maken heeft met de universiteitssetting waarin het onderzoek plaatsvond, waarbij gemiddeld meer zittend gedrag gezien wordt dan in andere settings.

De houdingen die het vaakst de pijn veroorzaakten waren: zitten zonder rugsteun/rugleuning (2x zo grote kans op pijnklachten), zitten met de tablet in de schoot, zitten op een stoel met de tablet plat op tafel. Slechts 46% van de ondervraagden stopte het tablet-gebruik wanneer er pijn of ongemak optrad.

Opvallend was dat 70% van de vrouwen klachten ervaarden bij tablet-gebruik, versus slechts 30% van de mannen. Vrouwen hadden een 2,1 grotere waarschijnlijkheid om spier- en gewrichtsklachten te krijgen na tablet-gebruik dan mannen. De onderzoekers verklaren het gender-verschil aan de hand van lengte en bewegingsverschillen. Ook kwam de zogeheten iPad-nek vaker voor bij jongvolwassenen dan oudere volwassenen. De huidige bevinden zijn zeer informatief van aard, maar vervolgonderzoek zal de grootte van de invloed van deze factoren verder moeten belichten.

Bron: Lee SP et al. J Phys Ther Sci 2018;30:855-861.

Link: http://dx.doi.org/10.1589/jpts.30.855

Door: Judith Cohen

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons