Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

‘Je kunt aspirine niet zomaar voorschrijven aan kankerpatiënten’

‘Je kunt aspirine niet zomaar voorschrijven aan kankerpatiënten’

In het kader van darmkankermaand sprak MedZine News met Martine Frouws, arts-onderzoeker aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ze doet onderzoek naar het effect van aspirine op recidieven en overleving bij patiënten ouder dan vijfenveertig jaar met coloncarcinoom. “We veronderstellen dat aspirine de kans op uitzaaiingen van darmkanker kan verminderen.”

Ter preventie van cardiovasculaire ziekten wordt het middel aspirine, van oorsprong een pijnstiller, vaak voorgeschreven. In retrospectieve onderzoeken naar het effect van aspirine op hart- en vaatziekten werd tegelijkertijd een overlevingsvoordeel gezien bij kankerpatiënten. Uit vervolgonderzoek bleek dat patiënten met coloncarcinoom baat hebben bij het gebruik van aspirine in een gevorderd stadium van darmkanker.

Frouws vertelt: “In de huidige studie, de Aspirin trial, onderzoeken we 1588 patiënten met coloncarcinoom in stadium || of ||| die gerandomiseerd worden in twee groepen. De ene groep krijgt postoperatief eenmaal daags aspirine voorgeschreven gedurende vijf jaar en de andere groep een placebo. Het primaire eindpunt is de vijfjaarsoverleving, maar we analyseren ook de ziektevrije overleving en de tijd tot falen van de behandeling. Ook is het belangrijk om na te gaan of aspirine überhaupt een juiste behandelmethode kan zijn, want als patiënten er veel bijwerkingen van krijgen, dan zouden we ze liever geen aspirine laten slikken. Wij denken over acht jaar de eerste resultaten te zien.”

De onderzoeksgroep denkt dat het werkingsmechanisme van aspirine bij darmkanker waarschijnlijk berust op trombocytenaggregatieremming, waardoor tumorcellen beter zichtbaar worden voor het immuunsysteem en daardoor minder metastasevorming optreedt. “De kans op uitzaaiing na een operatie is aanwezig voor patiënten met coloncarcinoom in stadium || of |||. We veronderstellen dat aspirine de kans op metastasevorming van darmkanker kan verminderen en het zou kunnen dat patiënten met andere vormen van kanker op deze manier ook beschermd zijn tegen uitzaaiingen”, zegt de arts-onderzoeker. 

Maagbloedingen
Hoewel er uit de retrospectieve studie positieve resultaten verschijnen, benadrukt Frouws: “Er wordt vaak aan mij gevraagd of patiënten niet beter alvast moeten beginnen met aspirine als je kijkt naar het positieve effect ervan op maag-darmtumoren in een gevorderd stadium. En dat denk ik zeker niet. Je weet niet wat er gebeurt met de bijwerkingen bij mensen die darmkanker hebben, dat is toch een andere groep dan mensen met cardiovasculaire aandoeningen. Het middel kan bijvoorbeeld maagbloedingen veroorzaken en in een heel zeldzaam geval ook hersenbloedingen. Dus het is niet zo dat je aspirine zomaar aan kankerpatiënten kunt voorschrijven.”

Om tot een volledig onderzoeksresultaat te komen wacht de onderzoeksgroep ook op andere studieresultaten in de wereld. “Andere wetenschappers kijken ook gerandomiseerd naar het effect van aspirine op kanker, dan met name op colorectaalcarcinoom. Wij hebben veel contact met  onderzoeksgroepen wereldwijd en het idee is ook om onze resultaten uiteindelijk samen te voegen”, aldus Frouws. 

Voor de Aspirin trial kunnen geïnteresseerde ziekenhuizen zich nog aanmelden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met studiecoördinator M.A. Frouws (m.a.frouws@lumc.nl).

MedZine News plaatst het nieuws in perspectief met interviews en reacties van experts op dat wat er in de medische wereld speelt.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons