Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Kopballen doen wankelen door balansproblemen?

Kopballen doen wankelen door balansproblemen?

Het WK voetbal maakte wellicht weinig indruk op u door de grote afwezigheid van het Nederlands elftal, maar een neveneffect van het WK, en voetballen in het bijzonder, is zeker wel uw aandacht waard! Een onderzoeksgroep uit Delaware deed een studie naar neurologische/balansproblemen als gevolg van ‘koppen’ (met het hoofd de voetbal verplaatsen). Al loopt de voetbalspeler vrolijk door na een kopbal, er kan wel degelijk sprake zijn van subtiele neurologische afwijkingen.

De onderzoekers spreken van kopballen als ‘herhaaldelijke sub-hersenschuddingen’, ‘mini-trauma’s’ die mogelijk geassocieerd zijn met cognitieve problemen, geheugenproblemen en ook structurele veranderingen zichtbaar in het witte stof van de hersenen. Onderzoek naar balansproblematiek, waarover de onderzoekers dit op 21 juli op het American Academy of Neurology’s Sports Concussion Conference zullen presenteren, was nog niet eerder gedaan.

Zij onderzochten 20 amateur-voetballers, die het aantal maal dat zij kopballen maakten registreerden, en ook bijhielden hoe vaak zij trainden en wedstrijden speelden. De gemiddelde leeftijd was 22 jaar, en gemiddeld werden er 451 kopballen per jaar gemaakt per persoon.

Deelnemers moesten op een schuim-ondergrond lopen met gesloten ogen, met stimulatie met behulp van elektroden op het hoofd om hen het gevoel te geven dat ze zijwaarts omvielen (vestibulaire stimulatie), en zonder deze stimulatie.

De deelnemers die vaker kopballen hadden gegeven waren meer aangedaan door de vestibulaire stimulatie, een subtiel teken van balansproblematiek. Per toename van 500 kopballen namen ook voetplaatsing en heupadductie responsen toe. Wat onduidelijk is, is of deze subtiele balansproblemen van betekenis zijn op de lange termijn.

Niet elke speler met herhaaldelijk ‘hoofdtrauma’s’ door het geven van kopballen heeft meetbare effecten hiervan. Een volgende stap is kijken naar de spelers die wel subtiele balansproblematiek hebben, identificeren wat de oorzaak hiervan is (kopballen?) en hoe dit het beste te behandelen. Is het probleem omkeerbaar met interventies?

Er is dus nog veel onbekend – maar hoe mooi het ook is om te kijken naar topvoetbal zoals bij een WK, het is van belang dat men zich realiseert dat topvoetballers blootgesteld zijn aan mini-trauma’s van het hoofd wanneer zij kopballen maken. Dit onderzoek laat duidelijk zien dat ook de spelers zonder echte hersenschudding, symptomen van neurologische afwijkingen kunnen hebben zoals balansproblematiek. Verder onderzoek hiernaar is zeker gerechtvaardigd, met focus op causaliteit, korte en langetermijneffecten, en mogelijke interventies om dergelijke subtiele neurologische afwijkingen te kunnen voorkomen in de toekomst.

Door: Judith Cohen

Bron: Persbericht EurekAlert, 12 juli 2018.

Link: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-07/uod-hm071218.php 

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons