Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Kopstukken uit de zorg vervangen voor één dag minister Schippers

Kopstukken uit de zorg vervangen voor één dag minister Schippers

Dertien belangrijke stakeholders uit de zorg gingen met elkaar in gesprek tijdens De Zorg Aan Het Woord (DZAHW) op donderdag 2 oktober in een intieme zaal van het Andaz Amsterdam Prinsengracht. DZAHW is een initiatief van medisch uitgeverij Medix Publishers. MedZine was erbij. Onder leiding van journalist Frénk van der Linden werd een avond lang van gedachten gewisseld over Personalised Medicine. Van der Linden opende de discussie: “Ik wil vanavond met u dromen. Stel, de bliksem slaat in het hoofd van Edith Schippers en u mag vandaag het land naar uw hand zetten. Wat is uw droommaatregel om de zorg beter te maken?”

Het ontbreekt de aanwezigen niet aan ideeën: gratis zorg voor iedereen, vrije toegang tot innovatieve geneesmiddelen,  wetenschappers meer perspectief bieden, de zorg inrichten rondom de patiënt en meer samenwerking tussen de verschillende stakeholders. Ook alle sprekers wordt gevraagd naar hun droom.

Kostenbesparing
De avond start met de eerste discussieronde rondom het thema ‘Kostenbesparing’. Aan tafel nemen plaats: Christiaan Keijzer, anesthesioloog en voorzitter van de LAD, Michel Dutrée, directeur van Nefarma, Henk Jan Out, bijzonder hoogleraar farmaceutische geneeskunde aan het Radboudumc en Salmaan Sana van COM-passion for Care. Dutrée benadrukt dat het verbinden van regionale patiëntendossiers grote kostenbesparingen kan opleveren. Out denkt dat er veel winst valt te behalen met het inperken van de regels. “De regelgeving rondom geneesmiddelenonderzoek is volstrekt doorgeschoten”, aldus Out. Sana zoekt het meer in de hoek van compassie: “Iedereen in de zorg zou zich moeten herinneren waarom hij ooit is begonnen met dit beroep. Je moet de balans tussen ziel en zakelijkheid goed bewaken.” Veel artsen leiden volgens hem aan psychische problemen. Het voorkomen van uitval door deze problemen ziet hij als een mogelijkheid voor besparing. Zijn betoog vindt veel weerklank bij zowel de sprekers als het publiek.

Zorg 3.0  
Het thema ‘Kostenbesparing’ wordt opgevolgd door ‘Zorg 3.0’. Aan tafel zijn aangeschoven Sofie van der Meulen, advocaat bij Axon Lawyers, Donald van der Peet, gastro-intestinaal chirurg, Henk Viëtor, directeur van Drug Discovery Factory en Lode Wigersma, directeur van de KNMG. Viëtor vindt dat innovatie te weinig wordt gestimuleerd. “We hebben een overheid nodig die dit aanmoedigt. Ik vind de overheid ontzettend laf als het gaat om het stimuleren van innovaties in de zorg”, zegt Viëtor, die zelf betrokken is bij innovatieve biotechnologische bedrijven. Wigersma sluit zich daarbij aan: “Vanuit de overheid wordt veel gepraat over zorg 3.0. Het wordt tijd dat erin wordt geïnvesteerd, in plaats van er alleen over te praten. Het is niet alleen onwil: in overleg met Edith Schippers gebeurt het vaak dat zij zegt: ik ben het met je eens, maar ik heb er geen geld voor.” Viëtor plaatst nog een kanttekening. “Een reëel verwachtingspatroon van technologie is heel belangrijk. We zijn eigenlijk neanderthalers die een precisiewapen hebben gekregen.” Van der Meulen voegt hier aan toe dat privacy een kleinere rol moet spelen in de discussie. “Soms lijkt het wel alsof de privacy van de burger zwaarder weegt dan het belang van de zorg zelf.”

Preventie
Na een kort intermezzo met een hapje en een drankje is het alweer tijd voor de laatste discussieronde. Annemiek Verkamman, directeur van HollandBIO, Wilna Wind, directeur van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Marjolein Drent, longarts en oprichter van de ild care foundation, Bart van der Lelie, directeur van LYSIAC en Aernout Somsen, cardioloog en medeoprichter van Cardiologie Centra Nederland, schuiven aan om van gedachten te wisselen over het thema ‘Preventie’. Verkamman denkt dat er veel winst valt te behalen door beter gebruik te maken van vaccins. Als Wind minister was zou ze fors investeren in preventie. “Waarom is er geen schoolzwemmen meer voor kinderen maar staan er wel overal snoepautomaten in scholen?”

Rookverbod
Van der Peet haakt daarop in: “We moeten veel meer investeren in preventie, met name op het gebied van roken.” Aernout Somsen is het hier grondig mee eens. “De belasting op tabak zou heel hoog moeten zijn. Met name peer pressure is belangrijk bij risicovolle keuzes. We moeten goede rolmodellen creëren.” Viëtor haakt hierop in en gaat daarbij zelfs nog een stapje verder. “De minister moet roken helemaal verbieden in Nederland. Ik vind het zo krom dat een middel tegen kanker dat bijwerkingen geeft, niet op de markt mag worden gebracht, terwijl roken, wat veel meer schade toebrengt, gewoon toegestaan is. Bij alcohol is matige sociale consumptie nog binnen de perken maar bij roken zijn zelfs één of twee sigaretten erg schadelijk. Daarom ben ik voor een totaalverbod."

Duidelijke boodschap
Drent ziet bij preventie vooral een grote rol weggelegd voor voorlichting. “We moeten goed duidelijk maken waarmee we gezondheid kunnen beïnvloeden.” Gespreksleider Van der Linden stelt voor om dan bijvoorbeeld een financiële beloning in te stellen voor gezond gedrag. Een peiling onder de zaalgasten leert dat ongeveer de helft van de aanwezigen hier wel voor in is.

Sana sluit de avond af met een duidelijke boodschap: “Ik vind het fantastisch dat we hier met deze mensen bij elkaar zijn. Maar ik wil graag een call to action doen. Laten we het niet laten bij deze discussie, maar laten we de komende tijd verder gaan met dit gesprek.” Na afloop wordt meteen de daad bij het woord gevoegd. Tijdens het walking dinner wordt er uitgebreid nagepraat en worden er visitekaartjes uitgewisseld.
   

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons