Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Laag vitamine K-gehalte gelinkt aan mobiliteitsbeperking en invaliditeit bij ouderen

Laag vitamine K-gehalte gelinkt aan mobiliteitsbeperking en invaliditeit bij ouderen

Een laag niveau van vitamine K is geassocieerd met een verhoogd risico op mobiliteitsbeperking en invaliditeit bij ouderen. Deze resultaten komen voort uit een onderzoek van het Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging at Tufts University.

De studie onderzocht twee biomarkers: circulerende niveaus van vitamine K (phylloquinon) en een functionele maat voor vitamine K (plasma ucMGP). Aan de hand van deelnemersgegevens uit de studie ‘Health, Aging, and Body Composition’ (Health ABC) bleek dat het aannemelijk was dat ouderen met een laag vitamine K-gehalte mobiliteitsbeperkingen en invaliditeit ontwikkelden. De andere biomarker plasma ucMGP vertoonde geen duidelijke associaties met mobiliteitsbeperking en invaliditeit.  

Ouderen met een laag circulerend vitamine K-gehalte hadden bijna anderhalf keer meer kans om mobiliteitsbeperkingen te ontwikkelen en bijna twee keer zoveel kans op het ontwikkelen van een mobiliteitshandicap in vergelijking met patiënten met een voldoende vitamine K-gehalte. Dit gold voor zowel mannen als vrouwen.

De studie includeerde gegevens van 635 mannen en 688 vrouwen in de leedtijd van 70-79 jaar, van wie ongeveer 40% een donkere huidskleur had. Deze deelnemers deden allemaal mee aan Health ABC. Bij Health ABC werd de mobiliteit gedurende 6 tot 10 jaar lang halfjaarlijks geëvalueerd. De evaluaties vonden plaats door middel van kliniekbezoeken en telefonische interviews in de tussentijd. Voor de huidige analyse definieerden de onderzoekers mobiliteitsbeperking als volgt: wanneer bij twee opeenvolgende halfjaarlijkse rapporten werd geconstateerd dat iemand moeite had met of een wandeling van zo’n 400 meter of het klimmen van tien stappen zonder te rusten. Een mobiliteitshandicap werd gedefinieerd wanneer bij twee opeenvolgende halfjaarlijkse rapporten werd geconstateerd dat iemand veel moeite had met lopen of helemaal niet kon lopen, of wanneer iemand moeite had om tien stappen te klimmen zonder te rusten, of daartoe niet in staat was.

Circulerende vitamine K-waarden weerspiegelen de hoeveelheid vitamine K in het dieet. De beste voedingsbronnen van vitamine K zijn bladgroenten als spinazie, boerenkool, broccoli, en sommige zuivelproducten. Bij een gemiddelde volwassene levert een kop rauwe spinazie 145 microgram (mcg) vitamine K1 op, of 181 procent van de dagelijkse waarde. Een kopje rauwe bloemkool levert 113 mcg of 141% op. De helft van een kop gekookte broccoli levert 110 mcg of 138% op.

Geschreven door: Iris Vermeulen

Referentie:
Shea MK, et al. Vitamin K Status and Mobility Limitation and Disability in Older Adults: The Health, Aging, and Body Composition Study, The Journals of Gerontology: Series A, glz108.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons