Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Mandela’s woorden bewaarheid: jonge kinderen oordelen niet op huidskleur

Mandela’s woorden bewaarheid: jonge kinderen oordelen niet op huidskleur

Rassen worden wereldwijd als biologisch totaal verschillende typen mensen gezien – dit is een heel essentialistisch geloof dat weinig consistent is met de realiteit. Ook wordt geloofd dat deze essentialistische overtuigingen zich al vroeg in een mensenleven ontwikkelen. Niets blijkt minder waar: een recente studie naar jonge kinderen laat zien dat zij niet oordelen op huidskleur maar eerder op omgevingsfactoren. Vooroordelen en racistische overtuigingen ontstaan dus pas later in het leven en lijken te worden getriggerd door omgeving.

Onderzoekers van New York University en van de Universiteit van Amsterdam bestudeerden ruim 200 kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar (gemiddeld 5,45 jaar) met verschillende huidskleur (40% zwart en 60% wit). Als referentiepopulatie kozen zij ruim 400 volwassenen (32% zwart, 68% wit). Alle deelnemers werd gevraagd naar hun overtuigingen met betrekking tot huidskleur: geloofden zij dat huidskleur erfelijk was, en geloofden zij dat ras bepaalt hoe kinderen later worden (bijvoorbeeld aardig, slim, atletisch)? Hierbij werd ook gekeken werd naar de omgeving waarin de deelnemende kinderen en volwassen opgroeiden (sociaaleconomische status en diversiteit van de omgeving). Overtuigingen werden uitgevraagd aan de hand van gestandaardiseerde scenario’s (stel: een kind wordt geboren bij een blanke of een zwarte moeder, hoe zal het kind dan later worden, zowel wat uiterlijke kenmerken als persoonlijke eigenschappen betreft?).

De onderzoekers observeerden dat de jonge kinderen overwegend geen causale vooroordelen hadden over verschillende rassen en huidskleuren. De gemiddelde verwachting die kinderen hadden over hoe opgroeiende kinderen zouden worden in het leven (zowel qua gedrag als persoonlijkheid) was gebaseerd op de omgeving waarin deze kinderen opgroeiden en niet op hun etnische afkomst of ras. De overtuigingen met betrekking tot ras en huidskleur bleken wel afhankelijk van de blootstelling van de ondervraagde kinderen aan diversiteit. Kinderen opgroeiend in een homogene raciale omgeving hadden beduidend meer overtuigingen dat ras gedrag bepaalt dan kinderen blootgesteld aan diversiteit. Kinderen zagen wel de verschillen in ras en huidskleur, maar overtuigingen die kunnen leiden tot stereotypering en vooroordelen ontbraken.

De onderzoekers concluderen dat vooroordelen en racisme meer tijd kosten om zich te ontwikkelen dan voorheen gedacht werd, en dat de omgeving waarin een kind opgroeit daarbij een rol speelt. Of alleen de omgeving van belang is of ook de mate van diversiteit binnen kinderopvang en scholen meespeelt moet nog verder onderzocht worden.

Nelson Mandela sprak eerder de wijze woorden: ‘niemand wordt geboren met haat voor een persoon met een andere huidskleur, achtergrond of geloof. Een mens leert haten’.

Met dit recent gepubliceerde empirische artikel krijgen zijn woorden nog meer gewicht.

Bron: Mandalaywala TM et al. The Nature and Consequences of Essentialist Beliefs About Race in Early Childhood. Child Development 2018 (23 Jan) [Epub ahead of print]

Link: http://onlinelibrary.wiley.com/resolve/doi?DOI=10.1111%2Fcdev.13008

Door: Judith Cohen

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons