Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Matige alcoholconsumptie ook slecht voor hersenen

Matige alcoholconsumptie ook slecht voor hersenen

Van langdurig zwaar drankgebruik is bekend dat het kan leiden tot het syndroom van Korsakov of alcoholdementie. Studies naar het effect van licht tot matig alcoholgebruik op de hersenen lieten tot nu toe echter geen eenduidig beeld zien. Mensen die 1-7 eenheden alcohol per week drinken zouden zelfs een lager risico hebben op dementie, al hebben beeldvormende technieken dat beschermende effect niet kunnen aantonen.

Britse onderzoekers volgden de alcoholconsumptie en het cognitief functioneren van 550 mannen en vrouwen uit een grotere populatiestudie, het Whitehall II cohort, in de periode van 1985-2015. Aan het eind werden MRI-beelden van de hersenen gemaakt. Bij aanvang van de studie waren de deelnemers gemiddeld 43 jaar oud, geen van hen was een alcoholist.

Hoe meer alcohol mensen gebruikten, hoe groter de kans op hippocampale atrofie, een volumevermindering van de hippocampus die ook gezien wordt bij dementie. Hoewel zware drinkers het grootste risico liepen, hadden ook matige alcoholgebruikers die 7-14 eenheden per week dronken (in deze studie: één eenheid = 8 g alcohol, 14 eenheden = elf Nederlandse standaardglazen bier of wijn) een drie keer hoger risico op hippocampale atrofie dan geheelonthouders. Het drinken van 1-7 eenheden per week gaf geen beschermend effect in vergelijking met geheelonthouding.

Alcoholgebruik had ook een negatief effect op de witte stof, met name de microstructuur van het corpus callosum. De lexicale vaardigheid, het opnoemen van zoveel mogelijk woorden beginnend met dezelfde letter binnen een minuut, ging sneller achteruit naarmate mensen meer alcohol dronken. Op andere cognitieve functies zagen de onderzoekers geen effect.

De onderzoekers concluderen dat alcoholconsumptie, ook bij matig gebruik, negatieve effecten heeft op de hersenen, waaronder hippocampale atrofie. De resultaten ondersteunen de recente verlaging van de richtlijn voor alcoholgebruik in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland was de richtlijn al strenger, en luidt het advies om geen alcohol te drinken, of hooguit één glas per dag.

Bron: BMJ 2017;357:j2353 | doi: 10.1136/bmj.j2353

Dr. Astrid Danen, wetenschapsjournalist


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons