Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Medische journalistiek schaart zich achter Charlie Hebdo

Medische journalistiek schaart zich achter Charlie Hebdo

Door Michiel Hordijk

De medische journalistieke wereld heeft met ontzetting gereageerd op de aanslag op de redactie van het Franse blad Charlie Hebdo. Op de website van het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet staat een verklaring met de weinig verhullende titel “Outrage”. Ook de redactie van het Nederlandse tijdschrift Medisch Contact geeft aan diep geraakt te zijn.

“Je suis Charlie”. De tekst stond kort na de aanslagen in een zwart blok bovenaan de website van Medisch Contact. Hoofdredacteur Hans van Santen stelt dat de redactie diep geraakt is en meeleeft met de slachtoffers. “Maar daar houdt het wat ons betreft niet op”, aldus van Santen, die erop wijst dat Medisch Contact in de tweede wereldoorlog ontstond als verzetsbeweging. “De herdenkingstekst die in de hal van de Domus Medica hangt ‘Alleen een vrij mens kan een goed geneesheer zijn’ kan een-op-een worden vertaald naar de journalistiek. Meer dan ooit realiseren we ons hoe belangrijk die vrijheid is en hoe waard het is om daar altijd voor te strijden.”

De strijdvaardige toon van Medisch Contact vinden we terug bij The Lancet. Ook dit blad plaatst de gebeurtenissen in historisch perspectief door te wijzen op de Franse revolutie en bijbehorende Verklaring van de rechten van de mens en de burger. “Artikel 2 van de Franse Verklaring bevestigt het recht op 'vrijheid, bezit, veiligheid en weerstand tegen onderdrukking'”, aldus The Lancet. “Ter bevestiging van ons collectieve recht om ons te verdedigen tegen degenen die onze vrijheid onderdrukken, staan we zij aan zij met de journalisten van Charlie Hebdo.” The Lancet stelt dat het de taak van (medische) tijdschriften is om niet alleen te rapporteren, uitleggen en interpreteren, maar ook om uit te dagen, te bekritiseren, te debatteren of zelfs te beledigen.

Bronnen: Medisch Contact en The Lancet

MedZine plaatst het nieuws in perspectief met interviews en reacties van experts op dat wat er in de medische wereld speelt.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons