Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Medische lhb-studenten hebben grotere kans op burn-out

Medische lhb-studenten hebben grotere kans op burn-out

Bijna de helft van alle medische studenten in de Verenigde Staten vertonen symptomen van een burn-out. Een burn-out onder toekomstige artsen heeft aanzienlijke gevolgen voor de eigen gezondheid, maar ook voor de geleverde zorg. Volgens een nieuwe studie, gepubliceerd in JAMA Network Open, hebben geneeskundestudenten die zich identificeren als lesbisch, homoseksueel of biseksueel meer kans op een burn-out dan diens heteroseksuele leeftijdsgenoten. 

Burn-out

Een burn-out, een langdurige reactie op stress, wordt gekenmerkt door emotionele uitputting, cynisme en gevoelens van verminderde persoonlijke prestatie. Naast de persoonlijke tol kunnen de gevolgen voor aspirant- en praktiserende artsen ernstig zijn, van verminderde kwaliteit van zorg tot een verhoogd risico op incidenten met betrekking tot patiëntveiligheid. Medische studenten in seksuele minderheidsgroepen melden angst voor discriminatie en toegenomen mishandeling, maar de associatie tussen seksuele geaardheid, burn-out en mishandeling is nog onbekend.

Onderzoeksopzet

Gegevens werden verzameld via de Association of American Medical Colleges (AAMC) Medical school Graduation Guestionair (GQ) 2016 en 2017, welke was ingevuld door medische studenten voor het afstuderen. Deze nationale vragenlijst bevat een uitgebreide set van vragen over medische educatie tot financiële kosten tot klinische ervaringen. Laatste genoemde is inclusief negatieve ervaringen (mishandeling, burn-out). Persoonlijke ervaringen zoals publieke vernedering, bedreiging, lichamelijk pijn gedaan worden, of het ontvangen van ongewenste seksuele avances, alsmede negatieve ervaringen in verband met iemands geslacht, ras / etniciteit of seksuele geaardheid, vallen onder verschillende vormen van mishandeling. De ernst of het potentieel individueel effect van de mishandeling, wat per vorm kan verschillen, werd meegenomen bij analyse. DeGQ bevat sinds 2016 ook vragen over identiteit, waaronder seksuele geaardheid. Respons opties voor seksuele geaardheid zijn "heteroseksueel of hetero," "homo of lesbisch" en "biseksueel". Informatie over de genderidentiteit van studenten die zich identificeren als een transgender of een genderqueer werd niet verstrekt aan de onderzoekers voor analyse.

Onderzoeksresultaten

30.651 studenten starten met de vragenlijst. Na verwijdering van de incomplete responses, bleven er 26.123 reacties over voor verdere statistische analyse. Vanwege het kleine aantal studenten dat zich identificeerde als een seksuele minderheid (5,4%), werden de responsopties “homo of lesbisch” en “biseksueel” samengevoegd tot een lhb-categorie.

Burn-out
Lesbische, homoseksuele of biseksuele geneeskundestudenten hadden een onevenredig hoger percentage burn-outs in vergelijking met heteroseksuele studenten (17,2% versus 11,1%; P < 0,001). Mogelijke oorzaken van burn-out zijn de intensiteit van medische training, financiële druk en onbereikbare verwachtingen.

Mishandeling
Mishandeling is ook een factor die bijdraagt aan een burn-out. In de vragenlijsten gaf 27% van de lhb-studenten aan publiekelijk vernederd te zijn, tegenover 20,7% van de heteroseksuele studenten (P < 0,001); 23,3% meldde ten minste eenmaal op school mishandeld te zijn specifiek gericht op diens seksuele geaardheid, vergeleken met 1% van de heteroseksuele studenten (P < 0,001).

Associatie
Het meemaken van mishandeling bleek voor 31% verantwoordelijk voor de totale associatie tussen de lhb-oriëntatie en burn-out in het algemeen (P < 0,001). Lhb-studenten die aangaven frequent te zijn mishandeld op basis van diens seksuele geaardheid hadden een acht keer hogere kans op een burn-out in vergelijking met heteroseksuele studenten. Er is hier sprake van een dosis-responsrelatie. Maar bij lagere vormen van mishandeling, waren de verschillen niet zo extreem. Na corrigeren voor mishandeling bleek dat lesbische, homoseksuele of biseksuele studenten nog steeds 30% meer kans hadden op het krijgen van een burn-out ten opzichte van heteroseksuele studenten.

Conclusies

Het onderzoek laat zien dat Amerikaanse medische lhb-studenten vaker, alle vormen van, mishandelingen meemaken. Daarnaast wordt gesuggereerd dat deze studentenmeer burn-out symptomen ervaren, onafhankelijk van de mishandelingen, ten op zichte van heteroseksuele leeftijdsgenoten. Eerdere studies, onder andere uitgevoerd in de Verenigde Staten en Canada, hebben al aangetoond dat een groot deel van de lesbische, homoseksuele, biseksuele of transgender (lhbt) studenten zeggen diens seksuele identiteit op school te verbergen uit angst voor discriminatie. Deze studenten melden ook meer depressie, angst, en geven hun gezondheid een lagere score in vergelijking met heteroseksuele studenten.
Het onderzoek geeft aan dat meer werk nodig is om ervoor te zorgen dat medische scholen een veilige en inclusieve leeromgeving aanbieden, zowel aan de heteroseksuele alsook de lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, queer, interseksekse, aseksuele, panseksuele en alle andere (lhbtqiap+) studenten.

Nederland

Ook in Nederland krijgen lhb-werknemers meer te maken met ongewenst gedrag en conflicten op het werk. Ze rapporteren meer burn-outklachten en ook het verzuimpercentage ligt wat hoger vergeleken met de heteroseksuele werknemers. Eerder is al aangetoond dat negatieve interacties op het werk een voorspeller zijn voor gezondheidsklachten bij de Nederlandse werknemer. De verhoogde niveaus van negatieve ervaringen op de werkvloer bij lhb-werknemers kunnen dus deels een verklaring geven voor de verhoogde percentages burn-outklachten en verzuim. Opvallend is dat de verschillen tussen lhb- en heteroseksuele werknemers wat betreft negatieve bejegingen en burn-out-klachten niet opgaan voor werknemers van grote bedrijven, mogelijk omdat grote bedrijven een meer actief diversiteitsbeleid voeren.
In het voortgezet onderwijs hebben lhb-studenten meer te maken met geweld en ze voelen zich minder veilig vergeleken met de heteroseksuele studenten. Ook lhb-werknemers voelen zich minder veilig ten opzichte van de heteroseksuele werknemers op deze scholen. Er is in Nederland nog niet specifiek gekeken naar de associaties tussen seksuele geaardheid, burn-out en mishandeling in het algemeen of bij studenten geneeskunde.
In Nederland is in 2018 de stichting RozeinWit opgericht, onder andere om de seksuele en genderdiversiteit in de medische wereld zichtbaar maken en daarmee bij te dragen aan een veiligere werkomgeving en de normalisatie van diversiteit binnen de gehele maatschappij.


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties: 
1. Persbericht van Brown University van 2 februari 2021. Lesbian, gay, bisexual medical students are more likely to experience burnout, study finds. Verkregen via https://www.brown.edu/news/2021-02-02/burnout, op [04-02-2021]
2. Samuels EA, Boatright DH, Wong AH, Cramer LD, Desai MM, Solotke MT, et al. Association Between Sexual Orientation, Mistreatment, and Burnout Among US Medical Students. JAMA Netw Open 2021; https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.36136
3. Mansh M, White W, Gee-Tong L, Lunn MR, Obedin-Maliver J, Stewart L, et al. Sexual and Gender Minority Identity Disclosure During Undergraduate Medical Education: "In the Closet". Academic Medicine 2015; https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000000657
4. Van Beusekom G, Kuyper, L. LHBT-monitor 2018. De leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau 2018; https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/monitors/2018/11/21/lhbt-monitor-2018/LHBT-monitor+2018.pdf
5. Mooij T. School Indicators of Violence Experienced and Feeling Unsafe of Dutch LGB Versus Non-LGB Secondary Students and Staff, 2006-2010. J Interpers Violence 2016; https://doi.org/10.1177/0886260515585527
6. Publicatie van de NOS over de term lgbtqiap, verkregen via https://nos.nl/op3/artikel/2137145-lgbt-kennen-we-nu-wel-maar-wat-is-lgbtqiap.html, op [04-02-2021]


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons