Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Meer bewegen op recept

Meer bewegen op recept

Iedereen weet dat bewegen goed is en toch doen we het veel te weinig. De afgelopen jaren zijn we overspoeld met onderzoeken waarin het bewegen een goed effect heeft op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Tegenwoordig zijn er zelfs scholen die tijdens de reguliere lessen de kinderen actief laten bewegen omdat dit geassocieerd is met het beter onthouden van de leerstof. Het bewegen is het nieuwe medicijn wat ons allemaal fit moet gaan houden.

Zelf beweeg ik te weinig. Als ik spreekuur draai dan loop ik om de tien minuten naar de wachtkamer om een patiënt op te halen. Dit doe ik zo een dertig tot vijfendertig keer per dag. Als ik dan aan het einde van de dag op mijn stappenteller kijk dan ben ik altijd teleurgesteld omdat ik niet het aantal behaalde stappen heb gehaald. Een doel om meer te bewegen wordt dan een teleurstelling omdat ik het doel niet heb behaald.

Opties om meer te bewegen

Ik heb nagedacht of ik misschien eerst twee rondjes om moet lopen om uiteindelijk aan mijn stappen te komen, of dat ik de auto een aantal straten verder op parkeer. Het omlopen in de praktijk vind ik geen goede optie omdat ik vrees dat mijn patiënten denken dat ik dan een dwangstoornis heb. Mijn auto aantal straten verderop parkeren stuit meer op praktische bezwaren. Als ik een spoedvisite heb wil ik zo snel mogelijk in de auto zitten om bij de patiënt in nood te zijn.

Toch moet ik ook meer gaan bewegen net als al mijn patiënten. In Rotterdam zijn er goede initiatieven gaande om ervoor te zorgen dat mensen die het spreekuur bezoeken meer gaan bewegen. Zo hebben Anne Huisman en Mathijs van de Poel, twee huisartsen in Rotterdam het looprecept ontwikkeld. Het looprecept is een platform waarbij huisartsen en patiënten samen wordt gewezen op het medicinale effect van bewegen. Het idee is om een actieve leefstijl ook in de pen van de huisarts te krijgen. De grote groep chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en psychische klachten. Huisartsen die deelnemen aan het looprecept krijgen stappentellers in bruikleen die ze aan de patiënt mee kunnen geven.

Actieve levensstijl

Op www.looprecept.nl staan routes die je deelnemende huisartsen hebben aangedragen voor patiënten om te lopen. De huisarts kan zo samen met de patiënt ervoor zorgen dat er gaandeweg een actieve levensstijl op na wordt gehouden. Er zijn ook huisartsen die actief met hun patiënten gaan wandelen. Twee of drie keer per week lopen ze samen met een groep patiënten door de straten van Rotterdam om weer fit te worden en het nut en effect van bewegen te laten zien. De kunst is om de patiënten uiteindelijk zelfstandig te laten opereren en om zelf in loopgroepen de wijk in te gaan.

Ik denk dat ik binnenkort in de pauze samen met mijn collega’s rondjes gaan wandelen om toch aan mijn benodigde stappen te komen. Als ik ze dan niet haal heb ik tenminste een frisse neus gehaald en dat moet toch ook gezond zijn.

Nabil Bantal is waarnemend huisarts en schrijver in Rotterdam. Hij geeft graag een kijkje in zijn dagelijkse praktijk als huisarts. Meer van hem lezen? Volg hem op twitter: https://twitter.com/nabilbantal


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons