Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Meer eieren eten per week toch niet slecht voor de gezondheid?

Meer eieren eten per week toch niet slecht voor de gezondheid?

‘Teveel eieren eten is slecht voor je’ is een veelgehoorde claim in westerse landen. Echter, na jarenlang epidemiologisch onderzoek blijkt dat hier weinig bewijslast voor is: een hoge eierconsumptie is niet geassocieerd met cardiovasculaire ziekte en ook niet met een hogere mortaliteit. Heel anders is dit bij patiënten met diabetes type 2, die wel een verhoogd risico lijken te hebben. Zij krijgen veelal het advies hun eierconsumptie te beperken, evenals hun cholesterolinname. Maar ook dit blijkt onterecht, gezien de resultaten zojuist gepubliceerd in The American Journal of Clinical Nutrition. Kunnen deze patiënten ook meerdere eieren per week consumeren zonder schadelijke effecten voor hun gezondheid?

In vele landen is in de richtlijnen voor diabetes type 2 opgenomen dat deze patiënten hun eierconsumptie en cholesterolinname dienen te beperken. Echter, er zijn ook genoeg gecontroleerde trials verricht die juist voordelige effecten aantoonden van een hogere eierconsumptie – met name op de cardiovasculaire en metabole risicofactoren. Diabetes type 2 patiënten met een hoge eierconsumptie (> 12 eieren per week) hadden geen hoger risico op cardiovasculaire of metabole ziekte dan patiënten met een consumptie van <2 eieren per week.

De richtlijn voor de hoeveelheid eierconsumptie per week verschilt aanzienlijk tussen landen – in Engeland wordt geen beperking opgelegd, in Australië worden maximaal 6 eieren per week geadviseerd.

In de recent gepubliceerde studie werd dit vraagstuk opnieuw getoetst, in een prospectieve, gerandomiseerde gecontroleerde parallelle studieopzet met 128 patiënten met type 2 diabetes. Een hoge eierconsumptie werd vergeleken met een lage eierconsumptie met betrekking tot de effecten op glycaemische, metabole en cardiovasculaire risicofactoren. De eerste 3 maanden zaten alle deelnemers in een gewichtsverlies-traject, welke gevolgd werd door een 6 maanden durende follow-up periode.

Alle 128 deelnemers met diabetes type 2 hadden gedurende de eerste 3 maanden een energie-inname beperking van 2,1 MJ en dieetinstructies zoals het vervangen van verzadigd vet door onverzadigd vet. Na 9 en na 12 maanden werden de uitkomstmaten geëvalueerd.

Beide groepen hadden gelijkwaardige hoeveelheden gewichtsverlies, en ook waren er geen verschillen tussen de hoge en lage eierconsumptie-groepen wat betreft plasma glucose, hemoglobine, 1,5-anhydroglucitol, serumlipiden, CRP, IL-6, oplosbaar E-selectine, oxidatieve stress of adiponectine.

De onderzoekers concluderen hiermee dat ook in diabetes type 2 patiënten, een hoge eierconsumptie van > 12 eieren/week geen schadelijke of nadelige effecten op de gezondheid teweegbrengt. Een gezond voedingspatroon zou dus meer eierconsumptie mogen bevatten dan in sommige landen momenteel veilig wordt geacht. Met deze studie is dit nu aangetoond voor patiënten met diabetes type 2, voor de algemene populatie was dit al eerder bekend. En hoe zit het in ons eigen land? Het Nederlands voedingscentrum adviseert 2 tot 3 eieren per week. Dit is gebaseerd op oudere informatie en studies, wellicht draagt de huidige studie bij aan een toekomstige herziening van de adviezen.

Bron: Fuller NR et al. Effect of a high-egg diet on cardiometabolic risk factors in people with type 2 diabetes: the Diabetes and Egg (DIABEGG) Study – randomized weight-loss and follow-up phase. The American Journal of Clinical Nutrition 2018;May 7 [Epub Ahead of Print]

Door: Judith Cohen

Link: https://academic.oup.com/ajcn/advance-article/doi/10.1093/ajcn/nqy048/4992612

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons