Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Middelen gericht tegen ANGPTL3 verlagen lipoproteïnen in bloed

Middelen gericht tegen ANGPTL3 verlagen lipoproteïnen in bloed

Mensen met een variant in het angiopoïetine-like 3 gen (ANGPTL3) hebben verlaagde hoeveelheden triglyceriden en lipoproteïnen in hun bloed. Een grote populatiestudie laat nu zien dat deze mensen een verlaagd risico op coronaire hartziekten hebben. Nieuwe doelgerichte middelen tegen ANGPTL3 kunnen de lipoproteïneniveaus in het plasma van zowel muizen als mensen verlagen, en de progressie van atherosclerose bij muizen vertragen, blijkt uit twee publicaties die gelijktijdig verschenen in the New England Journal of Medicine.

Angiopoïetine-like eiwitten spelen een belangrijke rol in het lipoproteïnemetabolisme. Zeldzame varianten in ANGPTL3 die leiden tot een verlies van functie zijn geassocieerd met verlaagde plasmaniveaus van triglyceriden, lage dichtheid lipoproteïne(LDL)-cholesterol en hoge dichtheid lipoproteïne(HDL)-cholesterol. In muizen resulteerde deletie van het ANGPTL3-gen tot verminderde ontwikkeling van atherosclerose.

Amerikaanse onderzoekers bepaalden de sequentie van het ANGPTL3-gen in 58.335 volwassen deelnemers aan de populatiestudie DiscovEHR. Mensen met een loss-of-function variant in ANGPTL3 hadden significant lagere niveaus triglyceriden, LDL- en HDL-cholesterol in hun bloed dan andere deelnemers. Hoewel de varianten zeldzaam waren, zagen de onderzoekers dat deze minder vaak voorkwamen bij studiedeelnemers met coronaire hartziekten dan bij deelnemers zonder die ziektebeelden (respectievelijk 0,33% vs. 0,45%; gecorrigeerde odds ratio 0,59; p=0,004). De resultaten werden bevestigd in vier andere, onafhankelijke populatiestudies. Behandeling van muizen met dyslipidemie met een antilichaam gericht tegen ANGPTL3, evinacumab, resulteerde in verkleining van atherosclerotische laesies. Bij mensen verlaagde het antilichaam de triglyceridenniveaus tot 76% en de LDL-cholesterolniveaus tot 23%. Een andere groep gebruikte een antisense oligonucleotide om het ANGPTL3-gen uit te schakelen. In muizen leidde dat tot vermindering van triglyceriden en LDL-cholesterol in het bloed, lagere hoeveelheden triglyceriden in de lever, vertraagde progressie van atherosclerose, en verhoogde gevoeligheid voor insuline.

Mensen die zes weken lang werden behandeld met de antisense oligonucleotide vertoonden reductie van de hoeveelheid ANGPTL3-eiwit en atherogene lipoproteïnen. De behandeling veroorzaakte geen serieuze bijwerkingen. Deze studies ondersteunen de hypothese dat het doelgericht remmen van ANGPTL3 kan leiden tot verlaging van triglyceriden en LDL-cholesterol in het bloed, en het risico op coronaire hartziekten kan verminderen.

Bron: the New England Journal of Medicine

Dr. Astrid Danen, wetenschapsjournalist


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons