Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Minder sterfgevallen op de intensive care na luchtvaartveiligheidstraining

Minder sterfgevallen op de intensive care na luchtvaartveiligheidstraining

De Crew Resource Management (CRM)-veiligheidstraining is niet alleen nuttig voor piloten, maar ook voor personeel van de intensive care (IC). Dat schrijven wetenschappers van het Radboudumc in het tijdschrift Acta Anaesthesiologica Scandinavica. In een driejarig prospectief cohortonderzoek bestudeerden zij het effect van CRM op het aantal complicaties op de IC.

CRM is gebaseerd op het standaardiseren van communicatie en samenwerking om menselijke fouten te voorkomen en efficiënt te handelen, waarbij het naderhand evalueren een grote rol speelt. De implementatie op de IC omvatte een tweedaagse cursus voor het personeel, de formatie van een CRM-kerngroep en een wekelijkse bespreking tijdens het stafoverleg, zoals het organiseren van extra trainingen.

Behalve complicaties, met name hartstilstanden en reanimaties, werden het aantal ziekenhuisdagen en het gestandaardiseerd sterftecijfer bijgehouden. Deze uitkomsten werden vervolgens gedurende drie jaar verzameld, waarbij CRM in het tweede jaar werd ingevoerd.

De onderzoeksresultaten laten een reductie van het aantal complicaties zien van 67,1 op de duizend patiënten in het eerste jaar naar 50,9 in het derde jaar. Ook de incidentie van hartstilstanden daalde beduidend van 9,2 op de duizend patiënten naar 3,5 en het aantal succesvolle reanimaties nam toe.

De wetenschappers waarschuwen dat extrapolatie van hun resultaten alleen beperkt mogelijk is, aangezien het een niet-gerandomiseerd onderzoek op één locatie betreft. De kans dat de uitkomsten op toeval berusten is echter klein, omdat de corresponderende cijfers uit de twee jaren voor het onderzoek vrij constant waren.

Chirurg Marck Haerkens, eerste auteur van het artikel, is enthousiast: “Voor zover wij weten is dit het eerste wetenschappelijke bewijs voor de werkzaamheid van CRM op de IC. Wij pleiten er dan ook voor om CRM breder in Nederland in te zetten.”

Bronnen: Radboudumc, Acta Anaesthesiologica Scandinavica

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende wetenschap. 


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons