Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Mobile Doctors Live!: De top van technologische zorgvernieuwers

Mobile Doctors Live!: De top van technologische zorgvernieuwers

Tijdens Mobile Doctors Live! op dinsdagavond 26 mei deelden zes zorgvernieuwers hun ervaringen met technologie in de gezondheidszorg. VvAA Directeur Herman van Hemsbergen opende het evenement: "Er wordt gesteld dat de gezondheidszorg traag is en achterloopt op technologische ontwikkelingen en dat zorgverleners geen idee hebben van wat er speelt in de technologie. Mobile Doctors laat zien dat niets minder waar is: de gezondheidszorg loopt straks voorop in technologie!" MedZine vat de belangrijkste punten samen.

3D Printing
De eerste spreker, dr. Bon Verweij, neurochirurg aan het UMC Utrecht, implanteerde in 2014 als eerste in de wereld een kunststof 3D-schedel tijdens een 23 uur durende operatie. "Vroeger moest ik met de hand met acrylpasta het gat in een schedel dichten. Dat spul hardt uit binnen vijf minuten, dus dat werd geen mooie schedel. Tegenwoordig heb je nieuwe mogelijkheden, zoals 3D printing." Deze techniek is volgens Verweij een veelbelovend hulpmiddel in de gezondheidszorg: "Ik denk dat we in de toekomst een patiënt kunnen "printen" waarop onze arts-assistenten moeten oefenen totdat ze de echte operatie kunnen uitvoeren."

Serious Gaming
Als tweede spreekt professor dr. Marlies Schijven, chirurg en hoogleraar Serious Gaming, Simulation and Applied Mobile Healthcare aan het AMC. Ze is een groot voorstander van serious gaming. "E-learning werkt bijvoorbeeld niet, dat is een pdf achter glas. Daarom vroeg ik me af: hoe kun je oefenen wel interessant maken?" Schijven denkt dat je optimaal leert zonder onderwijs en dat de chirurg van de toekomst een gamer is. De hoogleraar laat zien dat chirurgen problemen beter oplossen met serious gaming. "Dat is gewoon dead serious fun en ik ben er trots op om te zeggen dat het werkt."

Big Data
Natuurkundige Egge van de Poel, werkzaam als Clinical Data Scientist in het Erasmus MC, snijdt vervolgens het onderwerp big data aan en benadrukt dat dit zeer relevant is in de dagelijkse praktijk van de arts. "Het gaat mij erom dat de arts al zijn digitale bronnen volledig benut." Van de Poel meent dat big data moet draaien om het ontwikkelen van slimme algoritmes die beslissingen van medisch professionals ondersteunen. Hij schetst vervolgens een toekomstvisie waarin de patiënt over zijn eigen data beschikt en samen met de arts een behandelplan uitstippelt.

TeleMedicine
De volgende spreker is dermatoloog Leonard Witkamp, directeur van de eerste virtuele zorginstelling KSYOS TeleMedisch Centrum. Met TeleMedicine kunnen huisartsen via internet feedback van een specialist krijgen, waardoor nog maar een fractie van de patiënten daadwerkelijk doorverwezen hoeft te worden. In de praktijk ziet hij een verschil van dertig procent tussen artsen die wel en niet met teleconsulten werken. Dit komt deels doordat de huisartsen zelf ook nog beter leren inschatten welke patiënt naar de specialist moet.

Quantified Self
Daarna vertelt huisarts Bart Timmers wat Quantified Self inhoudt, namelijk "het meten van jezelf". Hij verwacht dat iedereen dit in de toekomst zal gaan doen. Nu is er vooral data beschikbaar over welk percentage patiënten baat heeft bij een behandeling. "Maar ik wil weten of een pil voor míjn patiënt werkt", zegt Timmers. "Als patiënten straks zelf hun data gaan verzamelen en ervoor kiezen om die data te delen, dan kunnen knappe koppen ermee gaan rekenen en grove wetenschap verfijnen. Dat is de kracht van Quantified Self."

Robotica
De laatste gast is professor dr. Ivo Broeders, chirurg en hoogleraar Robotica en Minimaal Invasieve Technieken aan het Meander Medisch Centrum. Hij vertelt: "Mijn taakomschrijving was: ga de wereld in en kijk wat er de komende tien jaar op het gebied van chirurgie gaat gebeuren en breng dat naar dit ziekenhuis." Het begon met één operatierobot uit Amerika, maar intussen telt Nederland er al twintig. "Nu is een robot vooral een chirurgisch instrument, in de hele nabije toekomst wordt het meer een geïntegreerd platform dat diagnostiek en therapie tijdens de operatie samenbrengt", voorspelt Broeders. Verder kijkt hij uit naar de eerste ‘scarless surgeries’ waarbij alle apparatuur via natuurlijke lichaamsholtes wordt ingebracht en geen incisies meer nodig zijn.

Bron: Mobile Doctors Live! event

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons