Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Moeten we meer oppassen met sojamelk bij zuigelingen?

Moeten we meer oppassen met sojamelk bij zuigelingen?

Sojazuigelingenvoeding is al lange tijd op de markt en een goed alternatief voor koemelkvoeding bij lactasedeficiëntie of een koemelkallergie. Eerdere zorgen dat sojamelk de groei en ontwikkeling van pasgeborenen negatief zou beïnvloeden zijn weerlegd door verscheidene studies. Een recente studie bij zuigelingen die gevoed werden met sojamelk laat echter zien dat er mogelijk wel hormonale veranderingen kunnen optreden ten gevolge van de oestrogeen-gelijkende componenten in soja. Deze bevinding is niet direct alarmerend maar geeft een duidelijk signaal dat verder onderzoek naar de effecten van soja geïndiceerd is.

Sojaproducten staan bekend om de hoge concentratie van plantaardige oestrogeen-gelijkende componenten. Het is dus van groot belang dat we weten of dit nadelige effecten heeft op het voortplantingsstelsel van zuigelingen die afhankelijk zijn van deze vorm van voeding.

Onderzoekers vergeleken hormonale markers bij 102 zuigelingen die enkel sojavoeding kregen, 111 zuigelingen die koemelkvoeding kregen, en 70 zuigelingen met borstvoeding.

Bijna de helft van de zuigelingen was vrouwelijk. Bij de jongens werden hormonale metingen verricht tot 28 weken na de geboorte, bij de meisjes was dit tot 36 weken na geboorte. Metingen bestonden uit: een rijpingsindex gebaseerd op epitheelcellen in urogenitaal weefsel, echoscopie van baarmoeder, eierstokken en testisvolume, aanwezigheid en mate van gynaecomastie, en hormonale spiegels in het bloed.

De belangrijkste verschillen werden in meisjes waargenomen. Bij jongens leek geen sprake van verschillen tussen sojavoeding en koemelkvoeding/borstvoeding wat betreft hormonale markers. Meisjes die sojavoeding kregen hadden wel een significante hogere rijpingsindex van de vaginale cellen en een langzamer slinkende baarmoedervolume (beide p=0,01) dan de meisjes met borstvoeding en koemelkvoeding. Deze reacties komen overeen met vaak voorkomende reacties op een oestrogeen expositie. Hormoonspiegels en gynaecomastie waren niet significant verschillend.

In conclusie lijkt er dus een duidelijk signaal te zijn dat er wel degelijk hormonale veranderingen optreden na gebruik van sojavoeding. Onbekend is in hoeverre deze bevindingen implicaties hebben voor de verdere ontwikkeling en gezondheid van het voortplantingsstelsel. Het is daarom belangrijk om kinderen in dit cohort te vervolgen gedurende hun jeugd en adolescentie tot aan volwassenheid. Nieuwe moeders hoeven op basis van deze resultaten zeker nog niet direct gealarmeerd te zijn wanneer hun kinderen aangewezen zijn op sojavoeding. Echter, nog altijd heeft borstvoeding de voorkeurspositie bij pasgeborenen.

Door Judith Cohen

Link: https://academic.oup.com/jcem/advance-article-abstract/doi/10.1210/jc.2017-02249/4916909?redirectedFrom=fulltext

Bron: Adgent MA et al. A longitudinal study of estrogen-responsive tissues and hormone concentrations in infants fed soy formula. Journal of Endocrinology & Metabolism 2018 Mar. [Epub ahead of print]

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons