Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Molecuul gevonden voor potentiële behandeling diabetes type 2

Molecuul gevonden voor potentiële behandeling diabetes type 2

Protectin DX (PDX), een omega 3-vetzuur derivaat, kan waarschijnlijk gebruikt worden als nieuwe therapie voor diabetes type 2, ontdekten onderzoekers aan de Laval University in Quebec. Begin deze week beschreven Philip White en collega’s hun bevindingen in Nature Medicine. In een eerder gepubliceerd artikel in de journal toonde zij aan dat verlaagde biosynthese van protectine in verband kan worden gebracht met ontstekingen en insulineresistentie in muizen met overgewicht door een vetrijk dieet.In het huidige onderzoek werd de insulinegevoeligheid getest bij obese muizen met diabetes type 2. Toediening van PDX bleek op twee manieren een gunstig effect te hebben op het bloed glucoseniveau. PDX activeert AMP-activated protein kinase (AMPK), wat zorgt voor verhoogde glucoseopname door spiercellen. Daarnaast zorgt PDX voor een verhoging van de cytokine IL-6 concentratie in spiercellen wat de insulinegevoeligheid verhoogd in de obese muizen.

Cytokine IL-6
Bij de met PDX behandelde muizen was de plasmaconcentratie van het cytokine IL-6 ongeveer zeven keer zo hoog als in de niet behandelde muizen. PDX bleek via IL-6 de activiteit van STAT3 te verhogen en daarmee de gluconeogenese te remmen. IL-6 wordt geproduceerd door spiercellen en reguleert de glucoseproductie in de lever via het STAT3 eiwit. STAT3 onderdrukt de activiteit van verschillende genen die gluconeogenese stimuleren. Dit effect bleek ook op de lange duur stand te houden in de muizen.

Techniek om insulinegevoeligheid meten
De insulinegevoeligheid werd gemeten met de euglykemischehyperinsulinemische glucose-clamp-techniek. Hierbij wordt intraveneus een constante hoeveelheid insuline toegediend. De glucosedaling die als gevolg hiervan ontstaat, wordt gecompenseerd door het toedienen van intraveneus glucose. De hoeveelheid glucose die moet worden toegediend om een evenwicht te bereiken geldt als maat voor de insulinegevoeligheid. Bij infusie van PDX moest er meer glucose worden toegediend om het evenwicht te bereiken dan in muizen zonder PDX infusie, wat wijst op een grotere insulinegevoeligheid.

Behandeling
Het positieve effect van PDX op de insulinegevoeligheid maakt het derivaat uitermate geschikt om een rol te gaan spelen in mogelijke nieuwe medicatie voor patiënten met diabetes type 2. De verhoogde insulinegevoeligheid is te vergelijken met het effect van fysieke inspanning. Toch kan PDX fysieke inspanning niet vervangen volgens de wetenschappers. Fysieke inspanning heeft naast de effecten op de insulinegevoeligheid namelijk ook veel cardiovasculaire voordelen.

Bron: Nature Medicine.

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende medische wetenschap.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons