Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

myTomorrows: de zoektocht naar behandelopties voor uitbehandelde patiënten

myTomorrows: de zoektocht naar behandelopties voor uitbehandelde patiënten

Voor uitbehandelde patiënten kan het een laatste redmiddel zijn: deelname aan een klinische studie of een early access- ofexpanded access-programma. Het is alleen niet altijd duidelijk of en waar een geschikte studie of een dergelijk programma loopt. myTomorrows helpt uitbehandelde patiënten toegang te krijgen tot behandelopties waar ze normaliter niet voor in aanmerking zouden komen. Dr. Michel van Harten, hoofd van de medische afdeling, vertelt openhartig over hoe het bedrijf hoopt een brug te slaan tussen de uitbehandelde patiënten en hun behandelend artsen en farmaceutische bedrijven.

“myTomorrows is eigenlijk vanuit een soort frustratie ontstaan”, zegt Van Harten. De oprichter en CEO van het bedrijf, Ronald Brus, heeft zelf ervaren hoe moeilijk het kan zijn om voor uitbehandelde patiënten toegang te krijgen tot geneesmiddelen die nog in ontwikkeling zijn. “Zijn vader is overleden aan niet-kleincellig longcarcinoom in de tijd dat immunotherapie met zijn grote opkomst bezig was. Ondanks zijn uitgebreide netwerk binnen de farmaceutische industrie lukte het hem niet zijn vader op tijd deel te kunnen laten nemen aan een early access-programma met immunotherapie. En als het hem al niet lukte, hoe zouden anderen, zonder een dergelijk netwerk, ooit toegang kunnen krijgen tot veelbelovende medicijnen in ontwikkeling? Met myTomorrows proberen wij patiënten en artsen hierbij te helpen”, aldus Van Harten.

Kwart miljoen klinische studies

Aan de basis van het bedrijf staat een online database met medische informatie, meer dan een kwart miljoen klinische studies en 329 early access-programma’s. “Wanneer een patiënt of een arts bij ons komt met een vraag over mogelijke behandelopties, kijken we eerst of de patiënt daadwerkelijk uitbehandeld is”, legt Van Harten uit. “Soms is het nog mogelijk dat een patiënt verwezen wordt naar een expertisecentrum.” Vervolgens wordt gekeken of er klinische studies lopen waar de patiënt aan zou kunnen deelnemen. “Met informatie over de medische voorgeschiedenis doorzoeken we onze database voor een mogelijke klinische studie, eventueel in het buitenland wanneer de patiënt aangeeft bereid te zijn en in staat is om te reizen. Als er geen klinische studie beschikbaar is voor deze patiënt onderzoeken we of de patiënt in aanmerking zou kunnen komen voor een reeds bestaand early access-programma of dat we samen met een farmaceut een dergelijk programma op kunnen zetten.” Dit kan ook het geval zijn voor geneesmiddelen die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten al goedgekeurd zijn, maar nog niet in Europa. Van Harten: “Dan proberen we voor die patiënt toegang tot dit medicijn in Europa te faciliteren.” myTomorrows regelt vervolgens de logistiek, het regulatoire aspect bij de inspectie en het papierwerk met de verzekering. “Belangrijk hierbij is wel dat in het hele proces de behandelend arts leidend is. Wij zoeken en verstrekken de informatie, en kunnen ondersteuning bieden bij het hele proces, maar de arts en patiënt beslissen uiteindelijk samen of ze gebruikmaken van een bepaalde behandeloptie”, benadrukt Van Harten.

Klinisch ontwikkelproces

Naast dat myTomorrows uitbehandelde patiënten en hun artsen kan bijstaan, is het bedrijf volgens Van Harten ook van toegevoegde waarde voor de farmaceutische industrie. “Wanneer de gegevens van patiënten die via een early access-programma behandeld worden op een goede manier verzameld en geanalyseerd worden, kan dat interessante informatie opleveren over de werkzaamheid en veiligheid van een middel bij een andere populatie dan de studiepopulatie.” Als voorbeeld noemt hij patiënten ouder dan 65 jaar. “Zij komen op basis van hun leeftijd vaak niet in aanmerking voor deelname aan een studie, maar het kan wel interessant zijn te weten wat de werkzaamheid en veiligheid zijn van dat middel bij oudere patiënten. Bij voldoende gegevens zou dat zelfs kunnen leiden tot uitbreiding van het label.” Hij benadrukt hierbij dat het niet de bedoeling van myTomorrows is het huidige klinische ontwikkelingsproces te vervangen. “Het is wel een mooie kans om met early access-programma’s, bijvoorbeeld bij immunotherapie, meer over de werkzaamheid van het middel in een bepaalde populatie te weten te komen, zonder dat het volledige klinische ontwikkelingsproces doorlopen hoeft te worden. Dit kan het gehele proces efficiënter, goedkoper en minder risicovol maken”, aldus Van Harten.

Wereldwijd platform

De diensten die myTomorrows aanbiedt aan artsen en patiënten zijn voor hen zonder kosten. “In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt, betalen patiënten niet voor het middel waar ze via ons toegang tot hebben gekregen”, zegt Van Harten. Wel zitten er investeerders achter het bedrijf en worden met grotere farmaceuten contracten afgesloten voor het managen van early access-programma’s. Wanneer dit financieel niet haalbaar is, vaak voor kleinere bedrijven, kan er afgesproken worden dat myTomorrows een gedeelte van de opbrengst van het medicijn krijgt in landen waar vergoeding mogelijk is, en een percentage van de royalty’s krijgt wanneer een geneesmiddel goedgekeurd wordt door de EMA of FDA.Van Harten: “Het is best ingewikkeld om in de medische wereld een bedrijf als myTomorrows neer te zetten. Maar het is ontzettend interessant om in zo’n jong en groeiend bedrijf te werken. Op dit moment zijn we actief in verschillende Europese landen en het Midden-Oosten, maar we breiden uit naar Azië en de Verenigde Staten. Uiteindelijk willen we hét wereldwijde platform worden waar farmaceuten informatie over hun geneesmiddelen op plaatsen en waar artsen en uitbehandelde patiënten naar toe kunnen gaan voor informatie over mogelijke behandelopties. We willen een back-up zijn voor artsen wanneer zij er met hun eigen middelen of netwerken niet meer uitkomen. We hopen hen bij bepaalde processen te kunnen ondersteunen en de bureaucratie te verminderen. Maar ook de potentieel grote impact die we kunnen hebben voor uitbehandelde patiënten is voor het hele bedrijf een motivatie om hiermee door te gaan!”


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons