Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Nationaal Autismecongres: aandacht voor autisme bij jong en oud

Nationaal Autismecongres: aandacht voor autisme bij jong en oud

De eerste tekenen van autisme zijn al in het eerste levensjaar te herkennen. Daarnaast hebben met name vrouwelijke autisten het moeilijk op de arbeidsmarkt. Dat presenteerden vooraanstaande wetenschappers uit onder andere Amerika en Canada vrijdag 27 maart 2015 op het 15e Nationaal Autismecongres in Rotterdam.

De gemiddelde leeftijd bij diagnose van autismespectrumstoornissen (ASS) is vier jaar, maar er zijn al veel eerder tekenen herkenbaar volgens professor Lonnie Zwaigenbaum, co-directeur van het Autism Research Centre van de University of Alberta. Hij doet onderzoek naar vroege diagnosticering van autisme en presenteerde de resultaten van een prospectief onderzoek met nieuwgeboren broertjes en zusjes van kinderen met ASS.

Al in de eerste twaalf maanden zijn er verschillen te zien tussen kinderen met en zonder ASS in visuele aandacht en de neuromotore ontwikkeling. Ook hebben kinderen met ASS moeite hun aandacht te verplaatsen: “Children are getting stuck”, zoals de Canadees het verwoordde. In het bijzonder bleken ontwikkelingspatronen van baby’s van voorspellende waarde voor het ontstaan van ASS. Zo was er bij een deel van de kinderen al vroeg een duidelijke negatieve trend te zien: ze verloren eerder opgedane vaardigheden.

Ook onderzoek naar volwassenen met ASS is steeds meer op komst. Deze groep is in het verleden vaak genegeerd, zowel wat betreft medicamenteuze als niet-medicamenteuze interventies. Professor Marsha Mailick, directrice van het Waisman Center van de University of Wisconsin-Madison presenteerde een tienjarig vervolgonderzoek over werkgelegenheid van autisten.

Het wegvallen van de individuele ondersteuning en speciale hulpprogramma’s na het afronden van een opleiding blijkt een grote impact te hebben op de zelfstandigheid en maatschappelijke betrokkenheid van mensen met ASS. Na het verlaten van school verminderen werkgerelateerde en educatieve activiteiten van autisten beduidend en deze trend is onomkeerbaar. Voor vrouwen is dit beeld nog somberder: zij gaan er vijftien keer zo hard op achteruit als mannen.

Ook voor Nederland zijn deze resultaten van belang. De voorzitter van het congres, professor Herman van Engeland, hoogleraar kinderpsychiatrie en pathopsychologie aan de Universiteit Utrecht, concludeerde: “Dit zijn interessante data. Politici in Nederland zijn op dit moment aan het bezuinigen op de kosten van maatschappelijk werkers en ondersteunende programma’s, ook voor autisme.”

Bronnen: 15e Nationaal Autismecongres 


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons