Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Nederland ‘Fietsland’ – de gezondheidswinsten

Nederland ‘Fietsland’ – de gezondheidswinsten

Meerdere studies hebben aangetoond dat actieve transportvormen zoals wandelen of fietsen geassocieerd zijn met gezondheidswinst, vergeleken met passievere vormen zoals autorijden. Echter, heden ten dage maakt de bevolking in grote steden vaker gebruik van verschillende transportvormen tegelijk – zij wisselen bijvoorbeeld het OV af met fietsen. Een nieuwe studie die dit in ogenschouw neemt, in 7 grote Europese steden, bevestigt wat wij Nederlanders al wisten: fietsen is een uitstekende transportvorm voor lijf en leden.

In deze longitudinale studie vulden gedurende een periode van 2 jaar deelnemers uit Antwerpen, Barcelona, Londen, Örebro, Rome, Wenen en Zürich, vragenlijsten in. De baseline vragenlijst werd door 8802 deelnemers ingevuld, en de eindvragenlijst door 3567 personen. Zij vulden categorisch in een 5-punts-schaal in hoeveel dagen per week/maand zij gebruik maakten van welk transportmiddel (auto/OV/motor/scooter/elektrische fiets/fiets/wandelen). Uitkomstmaten waren zelf-gerapporteerde gezondheid (met behulp van de SF-36 schaal), mentale gezondheid (stress, mentale gezondheid en vitaliteit; met behulp van PSS-4, MHI-5, en vitaliteitsdomeinen uit de SF-36 lijsten), en sociale contacten (eenzaamheid, en contact met vrienden/familie).

In dit model, waarin de multi-transportvormen werden meegenomen, werd aangetoond dat wederom fietsen het sterkst geassocieerd was met gezondheidswinst; namelijk met goede zelf-gerapporteerde gezondheid (oddsratio OR 1,07 [95%BI 1,05-1,08], alle mentale gezondheidsparameters en met minder gevoelens van eenzaamheid. Ook lopen/wandelen was geassocieerd met goede gezondheid (OR 1,02 [1,00-1,03]), meer vitaliteit en frequent contact met familie/vrienden. Autorijden was geassocieerd met minder eenzaamheid. Opvallend was dat de elektrische fiets en het OV niet significant met gezondheidswinst geassocieerd waren. Wellicht is de reden hiervoor dat er onvoldoende statistische power was om dit aan te kunnen tonen, aangezien de groepen die deze vervoersmiddelen gebruikten het kleinst waren in de studie.

Wellicht geen wereldschokkende uitkomsten, toch stellen de onderzoekers dat dit grote onderzoek waarin voor het eerst tegelijkertijd verschillende transportmethoden worden bekeken een duidelijke indicator is dat grote steden actieve transportvormen moeten stimuleren om zo de algemene gezondheid en sociale uitkomsten van hun populaties te vergroten. Het doel van stedelijke besturen zou moeten zijn vervoer niet meer te beschouwen als een methode om van A naar B te komen, maar als middel ter verbetering van welzijn en gezondheid van de inwoners.

Door: Judith Cohen

Bron: Avila-Palencia I et al. The effects of transport mode use on self-perceived health, mental health and social contact measures: A cross-sectional and longitudinal study. Environment International 2018;120:199-206.

Link: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S016041201831314X

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons